Pateiktos ES Sporto darbo plano 2014-2017 Ekonominio sporto poveikio vertinimo ekspertų grupės išvados

Data

2017 03 01

Įvertinimas
0
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Įgyvendinant ES sporto darbo planą 2014-2017, buvo sudarytos kelios ekspertų grupės. Viena iš jų Ekonominio sporto poveikio vertinimo ekspertų grupė ((XG ECO) vadovas prof.dr. Christian Helmenstein (Sports EconAustria, (SpEA), Austrija), kuriai Lietuvą atstovauja dr. Vilma Čingienė, pateikė veiklos ataskaitas:

1. Pristatytos idėjos, dėl tikslesnio sporto poveikio ekonomikai apskaičiavimo. Pasiūlyta atnaujinti 2012 m. atliktą tyrimą „Sporto įtaka ekonominiam augimui ir nedarbo mažinimui ES“. Pasiūlyta daugiau dėmesio skirti pamatinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos tyrimui, savanoriškos veiklos indėliui į sporto plėtrą ir pan. Buvo atliktas tyrimas dėl palydovinių sporto sąskaitų sudarymo, vertinant sporto ekonominį poveikį įvairiose ES šalyse. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad turi būti tiriamas ir kiek ES kainuoja mažas fizinis aktyvumas, t.y. mažas fizinis aktyvumas ES „kainuoja“ 500 000 mirčių per metus. Ekonomikos ir verslo tyrimų centro (www.cebr.com) 2015 metų duomenimis mažas fizinis gyventojų aktyvumas per metus kainuoja 80,4 milijonus EUR. Fizinis aktyvumas vaikystėje – vienas svarbiausių aspektų turinčių įtakos tolimesnių gyvenimo etapų fiziniam aktyvumui. Siekiant ir toliau sėkmingai vertinti sporto vaidmenį turi būti skatinamas bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų, atsakingų už sporto plėtra bei statistiką, švietimo bei mokslo organizacijų. Įgyvendindama šią rekomendaciją Lietuva nuolat atnaujina sporto ekonominius rodiklius ir skelbia juos: http://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=4796162.

Rekomendacijos tekstas:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23269&no=1

2. Parengtos rekomendacijos didelių sporto renginių įtakos įvertinimui, akcentuojant socialinį, ekonominį ir aplinkos tvarumą. Darbo grupės rekomendacijos pateiktos tarptautinėms sporto organizacijos, kurios organizuoja didelius sporto renginius, taip pat šalims, kurios yra kandidatės tapti tokių renginių šeimininkėmis. Rekomendacijos išskiriami organizacijų veiksmai skirtingose didelių sporto renginių organizavimo stadijose, pateikiamas sąrašas papildomos literatūros.

Rekomendacijos tekstas:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1

3. Parengtos rekomendacijos dėl ilgalaikių ir skaidrių investicijų į sportą skatinimo. Rengiant šias rekomendacijas buvo atliktas tyrimas dėl tvaraus sporto finansavimo užtikrinimo. Rekomendacijose pateikti pasiūlymai dėl investicijų į sporto statinius, klasterių (įmonių ir kitų subjektų partnerystė) veiklos sporto srityje, inovacijų taikymo ir plėtros, finansavimo modelių pritaikomumo ir kitais aktualiais klausimais.

Rekomendacijos tekstas:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=27176&no=1