Veiklos sritys

MISIJA: Praturtinti Lietuvos žmonių gyvenimą per kūno kultūrą ir sudaryti sąlygas atsiskleisti talentams sporte.

STRATEGINIS TIKSLAS: Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, profesionaliai rengti talentingus sportininkus atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose sporto renginiuose.

VEIKLOS TIKSLAI:

- kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką, sveikos gyvensenos programas;

- skatinti Lietuvos Respublikos gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų sveiki ir darbingi, kultūringai ilsėtųsi;

- sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų Lietuvos Respublikai tarptautinėse varžybose;

- sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms propaguoti kūno kultūrą ir sportą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22