Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

2019-05-15 nutarimas Nr. 495 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo
2014-11-05 nutarimas Nr. 1204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
2014-02-05 nutarimas Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 
2008-12-03 nutarimas Nr.1302 „Dėl rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Prašymas Departamento direktoriui skirti buvusio sportininko rentą)
2008-10-22 nutarimas Nr.1094 „Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtintimo“ 
2008-07-23 nutarimas Nr. 747 „Dėl Lietuvos Antidopingo komisijos sudarymo“ 
2008-06-25 nutarimas Nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ 
2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tasyklių patvirtinimo“ 
2003-12-02 nutarimas Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ 
2002-05-13 nutarimas Nr. 666 Dėl kūno kultūros ir sporto komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 
2000-08-16 nutarimas Nr. 927 „Dėl didelio mietsriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“ 
1997-06-05 nutarimas Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06