Kiti teisės aktai

2016 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-12
„Dėl sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“

2014 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija Nr. XII-1342
„Dėl sporto politikos“

2013 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymas Nr. V-551
Lietuvos higienos normą HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

2011 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-1296
„Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto strategijos patvirtinimo“ 

2000 m. gegužės 31 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-301
„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 

2010 m. rugsėjo 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-765
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 

2010 m. vasario 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-222
„Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“  

2009 m. rugsėjo 15 d.Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-496
„Dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ 

2006 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-818
„Dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio udgymo programos patvirtinimo“ 

2006 m. rugsėjo 31 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-612
„Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“  

2005 m. liepos 12 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-572
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai, įrengimo ir priežiūrso saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo

2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašyta
Kopenhagos deklaracija dėl antidopingo sporte

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-11