Teisės aktai

2019-05-15 nutarimas Nr. 495 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo
2014-11-05 nutarimas Nr. 1204 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statuso pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
2014-02-05 nutarimas Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 
2008-12-03 nutarimas Nr.1302 „Dėl rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Prašymas Departamento direktoriui skirti buvusio sportininko rentą)
2008-10-22 nutarimas Nr.1094 „Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtintimo“ 
2008-07-23 nutarimas Nr. 747 „Dėl Lietuvos Antidopingo komisijos sudarymo“ 
2008-06-25 nutarimas Nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ 
2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tasyklių patvirtinimo“ 
2003-12-02 nutarimas Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ 
2002-05-13 nutarimas Nr. 666 Dėl kūno kultūros ir sporto komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 
2000-08-16 nutarimas Nr. 927 „Dėl didelio mietsriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“ 
1997-06-05 nutarimas Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ 

2019-09-19 įsakymas Nr. V-100 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-09-05 įsakymas Nr. V-89
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
2019-07-24 įsakymas Nr. V-79 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-24 įsakymas Nr. V-78 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
2019-07-08 įsakymas Nr. V-75 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimo pakeitimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-06-10 įsakymas Nr. V-58 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Biudžetinės įstaigos Lietuvos sporto medicinos centro direktoriaus konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-29 įsakymas Nr. TV-17 Dėl lešų skyrimo (neskyrimo) 2019 metų tarptautinių sporto varžybų ir renginių organizavimo ir vykdymo Lietuvoje projektams įgyvendinti
2019-03-27 įsakymas Nr. V-33 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-03-04 įsakymas Nr. V-23 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo  
2019-02-25 įsakymas Nr. V-21
Dėl Tarptautinių sporto varžybų ir renginių organizavimo ir vykdymo Lietuvoje 2019 metais finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-01-17 įsakymas Nr. V-5 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-01-14 įsakymas Nr. V-3 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2018-12-31 įsakymas Nr. TV-28
Dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) 2019 metų didelio meistriškumo sporto programoms įgyvendinti (su posėdžių protokolais NKP-13 ir NKP-14)
2018-12-28 įsakymas Nr. V-1709 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-884 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
2018-12-19 įsakymas Nr. V-1611 Dėl biudžetinės įstaigos Sportininkų rengimo centro Druskininkuose likvidavimo
2018-12-10 įsakymas Nr. V-1363 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2018-12-07 įsakymas Nr. V-1362 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-07 įsakymas Nr. V-885 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-980 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-11-07 įsakymas Nr. V-884 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-27 įsakymas Nr. V-780 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-14 įsakymas Nr. V-730 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V–219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
​2018-08-24 įsakymas Nr. V-707 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V–219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-24 įsakymas Nr. V-706 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-07-26 įsakymas Nr. V-634 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Lietuvos sporto medicinos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
​2018-07-18 įsakymas Nr. V-573 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-201 „Dėl Valstybės stipendijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2018-07-13 įsakymas Nr. V-565 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2018-07-13 įsakymas Nr. V-564 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
2018-07-04 įsakymas Nr. V-528 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-26 įsakymas Nr. 524 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo
2018-06-08 įsakymas Nr. 471 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V–397 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-06-05 įsakymas Nr. 469 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-589 „Dėl brigadinio darbo metodo taikymo sporto mokymo įstaigoje“ pripažinimo netekusiu galios
2018-05-11 įsakymas Nr. V-353 Dėl 2018 m. kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikso Vyriausybės ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų ir projektų kontrolės plano patvirtinimo
2018-05-07 įsakymas Nr. V-350 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-201 „Dėl valstybės stipendijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-18 įsakymas Nr. V-320 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
2018-03-30 įsakymas Nr. V-291 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patariamosios tarybos sudarymo 
2018-03-08 įsakymas Nr. V-194
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-02-08 įsakymas Nr. V-92 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ likvidavimo“ pakeitimo
2018-01-31 įsakymas Nr. TV-4 Dėl lėšų skyrimo
2018-01-23 įsakymas Nr. V-54 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
2018-01-12 įsakymas Nr. V-33 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Respublikinė mokomoji sportinė bazė“ likvidavimo
2018-01-10 įsakymas Nr. V-4 Dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) 2018 metų didelio meistriškumo sporto programoms įgyvendinti
2018-01-02 įsakymas Nr. V-1 Dėl intelekto negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo projektų finansavimo konkurso   
2017-12-27 įsakymas Nr. V-1082 Dėl kai kurių Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios 
2017-12-14 įsakymas Nr. V-1026
Dėl nuolatinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2017-12-14 įsakymas Nr. V-1025 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-974 „Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-12-14 įsakymas Nr. V-1024 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl 2017-2020 metų strateginių sporto šakų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-12-04 įsakymas Nr. V-980 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2017-11-29 įsakymas Nr. V-978 Dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 
​2017-11-23 įsakymas Nr. V-974 Dėl Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų aprašo patvirtinimo 
2017-10-16 įsakymas Nr. TV-93 Dėl lėšų skyrimo 
2017-09-20 įsakymas Nr. TV-86 Dėl lėšų skyrimo 
2017-09-20 įsakymas Nr. TV-85 Dėl lėšų skyrimo 
​2017-09-07 įsakymas Nr. TV-83 Dėl lėšų skyrimo 
2017-09-04 įsakymas Nr. V-676 Dėl lėšų skyrimo
2017-09-29 įsakymas Nr. V-792 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-05-23 įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija 2017-09-30)
​2017-09-14 įsakymas Nr. V-754 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-05-23 įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija 2017-09-30)
2017-08-30 įsakymas Nr. V-683 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013-04-11 įsakymo Nr. V-201 „Dėl Valstybės stipendijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Aktuali redakcija (įsigaliojo 2017-08-31) 
2017-07-10 įsakymas Nr. V-577 Dėl lėšų skyrimo 
2017-06-21 įsakymas Nr. TV-68 Dėl lėšų skyrimo 
2017-06-14 įsakymas Nr. TV-66 Dėl lėšų skyrimo 
2017-06-13 įsakymas Nr. TV-65 Dėl lėšų skyrimo
2017-06-13 įsakymas Nr. TV-64 Dėl lėšų skyrimo 
2017-06-01 įsakymas Nr. TV-60 Dėl lėšų skyrimo 
2017-05-19 įsakymas Nr. TV-58 Dėl lėšų skyrimo 
2017-05-12 įsakymas Nr. TV-54 Dėl lėšų skyrimo 
2017-05-05 įsakymas Nr. TV-52 Dėl lėšų skyrimo 
2017-05-02 įsakymas Nr. TV-43 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-26 įsakymas Nr. TV-42 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-24 įsakymas Nr. TV-41 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-21 įsakymas Nr. TV-40 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-21 įsakymas Nr. TV-39 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-21 įsakymas Nr. TV-38 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-16 įsakymas Nr. TV-36 Dėl lėšų skyrimo 
2017-04-19 įsakymas Nr. TV-37 Dėl lėšų skyrimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ projektams 
2017-04-07 įsakymas Nr. V-337 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Lietuvos Respublikos 2017 metų Valstybės biudžeto asignavimų turtui įsigyti ir Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2017 metams 
2017-04-04 įsakymas Nr. TV-33 Dėl lėšų skyrimo konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“ projektams
2017-03-23 įsakymas Nr. TV-29 Dėl lėšų skyrimo 
2017-03-23 įsakymas Nr. TV-28 Dėl lėšų skyrimo 
2017-03-22 įsakymas Nr. TV-27 Dėl lėšų skyrimo 
2017-03-07 įsakymas Nr. V-215 Dėl strateginių sporto šakų reikalavimų 2017 – 2020 metams nustatymo 
2017-02-27 įsakymas Nr. TV-23 Dėl lėšų skyrimo
2017-02-24 įsakymas Nr. TV-21 Dėl lėšų skyrimo 
2017-02-15 įsakymas Nr. V-158 Dėl vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo 
2017-02-14 įsakymas Nr. V-156 Dėl tarptautinių sporto varžybų, kurios įtrauktos į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų ir renginių kalendorių, organizavimo ir vykdymo projektų finansavimo konkurso nuostatų ir tarptautinių sporto renginių, kurie įtraukti į atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos varžybų ir renginių kalendorių, organizavimo ir vykdymo projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-09-20) 
2017-02-08 įsakymas Nr. V-140 Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-02-10)
2017-02-08 įsakymas Nr. V-139 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-02-10)
2017-02-03 įsakymas Nr. TV-15 Dėl lėšų skyrimo
2017-01-13 įsakymas Nr. TV-4 Dėl lėšų skyrimo
2017-01-11 įsakymas Nr. V-16 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012-12-14 įsakymo Nr. V-619 „Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Galutinė suvestinė redakcija
2016-12-19 įsakymas Nr. TV-179 Dėl lėšų skyrimo
2016-12-15 įsakymas Nr. TV-176 Dėl lėšų skyrimo 
2016-12-05 įsakymas Nr. V-770 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 -01-19 įsakymo Nr. V-30 "Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metams patvirtinimo" pakeitimo 
2016-11-24 įsakymas Nr. TV-167 Dėl lėšų skyrimo
2016-11-22 įsakymas Nr. TV-164 Dėl lėšų skyrimo 
2016-11-09 įsakymas Nr. TV-158 Dėl lėšų skyrimo 
2016-10-27 įsakymas Nr. TV-150 Dėl lėšų skyrimo 
2016-10-13 įsakymas Nr. V-659 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995-04-06 įsakymo Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos nuostatų“ pakeitimo
2016-10-13 įsakymas Nr. TV-142 Dėl lėšų skyrimo
2016-10-05 įsakymas Nr. V-643 Dėl Valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2017 metų Kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių, numatomų skirti asignavimų ir terminų paraiškoms priimti nustatymo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-09-20)
2016-09-30 įsakymas Nr. TV-131 Dėl lėšų skyrimo
2016-09-19 įsakymas Nr. TV-124 Dėl lėšų skyrimo
2016-09-06 įsakymas Nr. V-576 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016-01-19 įsakymo Nr. V-30 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstyvės investicijų 2016-2018 metų programoje mumatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metams patvirtinimo“ pakeitimo
2016-09-07 įsakymas Nr. TV-119 Dėl lėšų skyrimo 
2016-09-05 įsakymas Nr. TV-118 Dėl lėšų skyrimo
2016-08-30 įsakymas Nr. TV-113 Dėl lėšų skyrimo
2016-08-10 įsakymas Nr. TV-108 Dėl lėšų skyrimo
2016-07-26 įsakymas Nr. TV-105 Dėl lėšų skyrimo
2016-07-26 įsakymas Nr. TV-104 Dėl lėšų skyrimo
2016-07-18 įsakymas Nr. TV-102 Dėl lėšų skyrimo
2016-07-18 įsakymas Nr. TV-101 Dėl lėšų skyrimo
2016-07-08 įsakymas Nr. TV-96 Dėl lėšų skyrimo
2016-06-29 įsakymas Nr. V-408 Dėl vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso sąlygų patvirtinimo (su 5 priedais) 
2016-06-30 įsakymas Nr. TV-95 Dėl lėšų skyrimo 
2016-06-28 įsakymas Nr. V-369 „Dėl 2015-12-02 įsakymo Nr. V-684 „Dėl olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinės pamainos rinktinės kandidatų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“
2016-06-28 įsakymas Nr. TV-92 Dėl lėšų skyrimo
2016-06-21 įsakymas Nr. TV-86 Dėl lėšų skyrimo
2016-06-17 įsakymas Nr. TV-83 Dėl lėšų skyrimo
2016-06-17 įsakymas Nr. TV-82 Dėl lėšų skyrimo
2016-06-13 įsakymas Nr. TV-79 Dėl lėšų skyrimo 
2016-06-07 įsakymas Nr. TV-77 Dėl lėšų skyrimo 
2016-06-03 įsakymas Nr. TV-76 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-30 įsakymas Nr. TV-75 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-26 įsakymas Nr. TV-72 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-13 įsakymas Nr. TV-68 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-13 įsakymas Nr. TV-67 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-13 įsakymas Nr. TV-66 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-13 įsakymas Nr. TV-64 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-12 įsakymas Nr. TV-63 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-12 įsakymas Nr. TV-60 Dėl lėšų skyrimo
2016-05-09 įsakymas Nr. TV-59 Dėl lėšų skyrimo
2016-04-29 įsakymas Nr. TV-55 Dėl lėšų skyrimo
2016-04-26 įsakymas Nr. TV-49 Dėl lėšų skyrimo 
2016-04-25 įsakymas Nr. TV-44 Dėl lėšų skyrimo 
2016-04-13 įsakymas Nr. TV-38 Dėl lėšų skyrimo
2016-04-12 įsakymas Nr. TV-36 Dėl lėšų skyrimo
2016-04-12 įsakymas Nr. TV-37 Dėl Kūno kultūrtos ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016-04-11 įsakymo Nr. TV-35 „Dėl universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių įrengimo“ pakeitimo
2016-04-11 įsakymas Nr. TV-35 Dėl universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių įrengimo 
2016-04-06 įsakymas Nr. TV-34 Dėl lėšų skyrimo 
2016-03-24 įsakymas Nr. TV-31 Dėl lėšų skyrimo 
2016-03-22 įsakymas Nr. TV-180 Dėl lėšų skyrimo 
2016-03-21 įsakymas Nr. TV-30 Dėl lėšų skyrimo
2016-03-07 įsakymas Nr. TV-24 Dėl lėšų skyrimo 
2016-02-26 įsakymas Nr. TV-14 Dėl lėšų skyrimo 
2016-02-26 įsakymas Nr. TV-13 Dėl lėšų skyrimo 
2016-02-18 įsakymas Nr. TV-12 Dėl lėšų skyrimo
2016-02-15 įsakymas Nr. V-91 Dėl Kūno kultūrtos ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015-12-23 įsakymo Nr. V-753 „Dėl kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-02-20)
2016-02-15 įsakymas Nr. V-90 Dėl Kūno kultūros ir sporto depatyamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015-12-23 įsakymo Nr. V-754 „Dėl užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportas - ryšys su Lietuva“ tvarkos parašo patvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-02-20)
2016-02-12 įsakymas Nr. V-87 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Negalioja nuo 2017-02-10)
2016-01-26 įsakymas Nr. V-51 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016-01-19 įsakymo Nr. 30 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metais patvirtinimo“ pakeitimo
2016-01-19 įsakymas Nr. V-30 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metais patvirtinimo
2016-01-18 įsakymas Nr.V- 29 Dėl Sporto srities korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos ir Sporto srities korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo  (su 1 ir 2 priedais) (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-01-29)
2016-01-12 įsakymas Nr. V-25 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995-04-06 įsakymo Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų" pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-01-13)
2015-12-31 įsakymas Nr. V-766 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-10-09 įsakymo Nr. V-397 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-01-08)
2015-12-28 įsakymas Nr. V-756 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995-04-06 įsakymo Nr. 94 ,,Dėl sporto trenerių kvalifikacinių kategorijų nuostatų" pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-01-06)
2015-12-23 įsakymas Nr. V-754 Dėl užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportas - ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-02-20)
2015-12-23 įsakymas Nr. V-753 Dėl Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-02-24)
2015-11-16 įsakymas Nr. V-638 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015-01-09 įsakymo Nr. V-12 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2015 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015 m. lapkričio 17 d.)
2015-11-02 įsakymas Nr. V-607 Dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015-07-15 įsakymo Nr. V-386 „Dėl sportininkų atrankos kriterijų nustatymo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-11-05)
2015-10-21 įsakymas Nr. V-568 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015-01-09 įsakymo Nr. V-12 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2015 metams patvirtinimo“ pakeimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015 m. spalio 22 d.)
2015-10-16 įsakymas Nr. V-547 Dėl sportininkų atrankos kriterijų nustatymo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-10-22)
2015-10-05 įsakymas Nr. V-522 Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2016 metų kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių nustatymo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-10-08)
2015-08-14 įsakymas Nr. V-441Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Negalioja nuo 2017-02-10)
2015-08-03 įsakymas Nr. V-420 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009-03-10 įsakymo Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-02-06)
2015-07-17 įsakymas Nr. V-387 Dėl rekomendacijų Lietuvos sporto (šakų) federacijoms ir sportininkams dėl pasirengimo kovoti su manipuliacijomis sporto varžybomis siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Tarybos konvencijos dėl manipuliacijų sporto varžybomis nuostatas patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-08-01)
2015-07-15 įsakymas Nr. V-386 Dėl sportininkų atrankos kriterijų nustatymo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-11-05)
2015-06-03 įsakymas Nr. V-328 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-01-27 įsakymo Nr. V-52 „Dėl 2015 metų prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nacionalinių, jaunimo ir jaunių rinktinių bei kitų sporto šakų nacionalinių rinktinių sąrašų ir šių rinktinių nariams sporto šakų federacijų planuojamų rezultatų 2015 metams patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
2015-05-11 įsakymas Nr. V-284 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Negalioja nuo 2017-02-10) 
2015-04-10 įsakymas Nr. V-213 Dėl į olimpinių žeidynoų programą įtrauktų sportinių žaidimų šakų (sporto šakų, disciplinų) nacionalinių rinktinių kandidatų pasirengimo ir dalyvavimo tarptautinėse sporto varžybose programos patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-04-14) 
2015-04-03 įsakymas Nr. V-193 Dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-08-19 įsakymo Nr. V-427 „Dėl premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-04-14) 
2015-02-11 įsakymas Nr. V-81 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-02-20)
2015-02-10 įsakymas Nr. V-80 Dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995-04-06 įsakymo Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-02-19) 
2015-01-09 įsakymas Nr. V-12 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2015 metams patvirtinimo“ (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-11-17)
2014-12-30 įsakymas Nr. V-605 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013-11-22 įsakymo Nr. V-502 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009-01-19 įsakymo Nr. V-33 „Dėl nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Aktuali redakcija įsigalio 2014-12-31) 
2014-11-07 įsakymas Nr. V-442 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracijos struktūros patvirtinimo“
2014-10-09 įsakymas Nr. V-397 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-01-08)
2014-08-28 įsakymas Nr. V-328 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Negalioja nuo 2017-02-10)
2014-06-30 įsakymas Nr.V-263 „Dėl sportininkų atrankos kriterijų nustatymo“
2014-05-23 įsakymas Nr. V-219 Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-09-30)
2014-02-04 įsakymas Nr. V-53 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Negalioja nuo 2017-02-10)
2014-01-27 įsakymas Nr. V-43 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-10 įsakymo Nr. V-28 „Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje“ pakeitimo
2014-01-02 įsakymas Nr. V-1 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų valstybės kapitalo investicijų programos patvirtinimo 
2013-11-22 įsakymas Nr. V-502 Dėl „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009-01-19 įsakymo Nr. V-33 „Dėl nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
2013-04-11 įsakymas Nr. V-201 Dėl valstybės stipendijų didelio meistriškumo sportininkams skyrimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo(Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-08-31)
2013-03-21 susitarimas Nr. SV-17 Dėl Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2014 m. Sočio (Rusijos Federacija) olimpinėse žaidynėse programos tvirtinimo 
Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 2014 m. Sočio (Rusijos Federacija) olimpinėse žaidynėse programa
2013-02-21 įsakymas Nr. V-87 Dėl 2013 metų prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nacionalinių, jaunimo ir jaunių rinktinių bei kitų sporto šakų nacionalinių rinktinių sąrašų ir šių rinktinių nariams sporto šakų federacijų planuojamų rezultatų 2013 metams patvirtinimo 
2013-02-15 įsakymas Nr. V-63 Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir projektų įgyvendinimo ataskaitų formų patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-04-11)
2013-02-08 įsakymas Nr. V-50 Dėl prioritetinių valstybės sporto šakų ir strateginių sporto šakų 2013-2016 metų sąrašų patvirtinimo (Žin., 2013, Nr. 17-878)
2013-02-08 įsakymas Nr. V-49 Dėl prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nustatymo 2013-2016 metams reikalavimų (Žin., 2013, Nr. 17-877)
2012-12-17 įsakymas Nr. V-620 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011-09-27 įsakymo Nr. V-278 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009-03-10 įsakymo Nr. V-188 „Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 151-7738)
2012-12-14 įsakymas Nr. V-619 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 151-7737)
2012-12-14 įsakymas Nr.V-618 Dėl Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 151-7736)
2012-12-14 įsakymas Nr. V-617 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-04-12 įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos sporto trenerių, dirbančių du neįgaliaisiais sporitninkais, kvalifikacinių kategorijų suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 151-7735)
2012-12-14 įsakymas Nr. V-616 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995-04-06 įsakymo Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo (Žin., 2012, Nr. 151-7734)
2012-10-25 įsakymas Nr. V-521 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-09-22 įsakymo Nr. V-491 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2012-06-28 įsakymas Nr. V-343 Dėl sportininkų atrankos kriterijų patvirtinimo (Sočis 2014m., Pjončangas 2018 m.)
2011-09-27 įsakymas Nr. V-278 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009-03-10 įsakymo Nr. V-188 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir paipažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
1 priedas
2 priedas
3 priedas
2011-05-18 įsakymas Nr. V-157 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-05-10 įsakymas Nr. V-146 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-04-27 įsakymas Nr. V-127 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2011-04-13 įsakymas Nr. V-112 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-04-01 įsakymas Nr. V-101 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-03-18 įsakymas Nr. V-86 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-03-03 įsakymas Nr. V-72 Dėl Lietuvos gyventojų 2011-2012 metų fizinio aktyvumo skatinimo programos patvirtinimo  
2011-03-03 įsakymas Nr. V-68 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-02-25 įsakymas Nr.V-48 Dėl Lietuvos aerobikos federacijos vykdomų mokymų pripažinimo
2011-02-23 įsakymas Nr. V-46 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2011-02-21 įsakymas Nr. V-43 Dėl valstybės stipendijų mokėjimo olimpinės sporto šakos didelio meistriškumo sportininkams sutarties formos patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2017-01-26)
2011-02-10 įsakymas Nr. V-28 Dėl tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-02-15)
2009-03-19 įsakymas Nr. V-217 Dėl svarbiausiųjų tarpautautinių sporto renginių, organizuojamų Lietuvoje, vykdymo ataskaitos 
2011-02-10 įsakymas Nr. V-27 Dėl Lietuvos boulingo federacijos vykdomų mokymų pripažinimo
2011-02-04 įsakymas Nr. V-24 Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2017-10-04)
2011-02-02 įsakymas Nr. V-23 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2011-01-18 įsakymas Nr. V-11 Dėl mokymų, vykdomų kūno kultūros ir sporto veiklos leidimams įgyti pripažinimo
2011-01-11 įsakymas Nr. V-5 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-12-15 įsakymas Nr. V-388 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-11-26 įsakymas Nr. V-363 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2010-11-22 įsakymas Nr. V-355 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2010-09-30 įsakymas Nr. V-312 Dėl valstybės stipendijų, mokamų olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams, kurie rengiasi tarptautinėms varžyboms ir atstovauja jose Lietuvai, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
2010-03-17 įsakymas Nr. V-111 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-03-10 įsakymas Nr. V-103 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-03-08 įsakymas Nr. V-101 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-03-04 įsakymas Nr.V-93 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-01-26 įsakymas Nr. V-19 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2010-01-11 įsakymas Nr. V-6 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2009-12-23 įsakymas Nr. V-596 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2009-10-30 įsakymas Nr. V-523 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2009-10-05 įsakymas Nr. V-495 Dėl nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojų vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (AKTUALI)
2009-09-28 įsakymas Nr. V-486 Dėl Tarptautinės futbolo federacijos vykdomų mokymų pripažinimo
2009-09-24 įsakymas Nr. V-479 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2009-09-09 įsakymas Nr. V-470 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2009-09-02 įsakymas Nr. V-447 Dėl sporto (šakų) fedeacijų pripažinimo
2009-08-18 įsakymas Nr.V-431 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2009-08-06 įsakymas Nr. V-420 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-08-03 įsakymas Nr. V-416 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2009-08-03 įsakymas Nr.V-417 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-07-23 įsakymas Nr. V-402 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-07-14 įsakymas Nr. V-391 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-07-01 įsakymas Nr. V-378 Dėl sporto (šakų) fedeacijų pripažinimo
2009-06-26 įsakymas Nr. V-367 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2009-06-22 įsakymas Nr. V-358 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės apdovanojimams teikiamų kandidatų tvarkos aprašo patvirtinimo
2009-04-20 įsakymas Nr. V-270 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo
2009-06-08 įsakymas Nr. V-338 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2009-05-19 įsakymas Nr. V-306 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo ir pratęsimo
2009-04-07 įsakymas Nr. V-255 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-03-30 įsakymas Nr. V-245 Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų pratęsimo
2009-03-19 įsakymas Nr. V-216 Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų suteikimo ir pratęsimo 
2009-03-25 įsakymas Nr. V-243 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-03-10 įsakymas Nr. V-188 Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-02-06)
2009-03-04 įsakymas Nr. V-180 Dėl sporto (šakų) federacijų pripažinimo
2009-03-02 įsakymas Nr. V-177 Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų suteikimo
2009-02-23 įsakymas Nr. V-107 Dėl kūno kultūros ir sporto specialistų licencijų suteikimo ir pratęsimo
2009-02-04 įsakymas Nr. V-79 Dėl kūno kultūros ir sporto veiklos licencijų suteikimo
2009-01-23 įsakymas Nr. V-49 Dėl kūno kultūros ir sporto specialisto licencijų suteikimo
2009-01-19 įsakymas Nr. V-33 Dėl nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2014-12-31)
2009-01-13 įsakymas Nr. V-15 Dėl kūno kultūros ir sporto specialisto licencijų suteikimo ir pratęsimo
2006-06-29 įsakymas Nr. V-353 Dėl gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodikos tvirtinimo" 
2006-06-23 įsakymas Nr. V-345 Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
2006-04-12 įsakymas Nr. V-199 Dėl Lietuvos sporto trenerių, dirbančių su neįgaliaisiais sportininkais, kvalifikacinių kategorijų suteikimo ir nuostatų patvirtinimo (Neteko galios 2017-03-11)
2006-11-14 įsakymas Nr. V-589 Dėl brigadinio darbo metodo taikymo sporto mokymo įstaigose (Neteko galios 2018-06-05 įsakymu Nr. 469)
2010-10-11 įsakymas Nr. V-323 Dėl „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006-11-14 įsakymo Nr. V-589 pakeitimo“
2006-08-19 įsakymas Nr. V-427 Dėl premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Aktuali redakcija įsigaliojo 2015-04-14)
2005-09-02 įsakymas Nr. V-340 Dėl Lietuvos sporto muziejaus įsteigimo ir statuto patvirtinimo
2005-04-12 įsakymas Nr. V-160 Dėl Lietuvos sporto mokslo tarybos steigimo ir nuostatų patvirtinimo 
1995-04-06 įsakymas nr. 94 Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų (Aktuali redakcija įsigaliojo 2016-01-13) 

 

2016 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-12
„Dėl sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“

2014 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija Nr. XII-1342
„Dėl sporto politikos“

2013 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymas Nr. V-551
Lietuvos higienos normą HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

2011 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-1296
„Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto strategijos patvirtinimo“ 

2000 m. gegužės 31 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-301
„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 

2010 m. rugsėjo 7 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-765
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 

2010 m. vasario 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-222
„Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“  

2009 m. rugsėjo 15 d.Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-496
„Dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ 

2006 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. X-818
„Dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio udgymo programos patvirtinimo“ 

2006 m. rugsėjo 31 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-612
„Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“  

2005 m. liepos 12 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-572
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai, įrengimo ir priežiūrso saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo

2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašyta
Kopenhagos deklaracija dėl antidopingo sporte

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-22