Europos Taryba (ET)

Europos Taryba sporto srityje dirba vadovaudamasi Europos kultūros konvencija. Pagrindiniai ET principai darbui šioje srityje yra tolerancija, lygybė ir demokratija. Siekdama išsaugoti kilnius sporto idealus ir sporto prieinamumą visiems, Europos Taryba remia sportą visiems, kovoja su dopingu ir brutaliu sporto sirgalių elgesiu, padeda šalims narėms pertvarkyti ir tobulinti naciolines sporto sistemas.
1990 m. kovo 11 d. grąžinus Lietuvai valstybingumą šalyje pamažu buvo pereita prie europinio sporto valdymo modelio, kurį apibrėžia pagrindiniai ET dokumentai: Europos sporto chartija, Europos sporto visiems chartija, Europos sporto visiems chartija: neįgalieji, Europos sporto etikos kodeksas, Antidopingo konvencija, Antidopingo konvencijos papildomas protokolas, Europos konvencija dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes ir kt.

Antidopingo konvencijos Stebėjimo grupė (The Monitoring Group of the Antidoping Conventio (T-DO)
- Duomenų bazės darbo grupė (The Working Group on the Database (T-DO DB)
- Švietimo patariamoji darbo grupė (The Advisory Group on Education (T-DO ED)
- Teisės patariamoji darbo grupė (The Advisory Group on Legal Issues (T-DO LI)
- Mokslo patariamoji darbo grupė (The Advisory Group on Science (T-DO SC)

Laikinasis Europos koordinacinis forumas Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) klausimais (Ad Hoc Committee European Co-Ordination Forum of the World Anti-Doping Agency (CAHAMA)

Europos Konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes Nuolatinis komitetas (Standing Committee of the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in Particular at Football Matches (T-RV)

ET ministrų, atsakingų už sportą, konferencija (Council of Europe Conferences of Ministers Responsible for Sport)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-28