„ERASMUS+“

„ERASMUS+“ – NAUJA 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS ŠVIETIMO, MOKYMO, JAUNIMO IR SPORTO PROGRAMA 

Programos „Erasmus+“ tikslas – gerinti įgūdžius ir galimybes įsidarbinti, modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. „Erasmus+“ apima septynias dabartines ES švietimo, mokymo ir jaunimo sričių programas. Pirmą kartą pagal ją bus remiamas sportas. Septynerių metų programos biudžetas – 14,7 bilijonų eurų. Tai 40 proc. daugiau negu dabar. Per 2014-2020 metų laikotarpį 1,8 proc. viso programos biudžeto skiriama sporto daliai.

Pagal ją bus remiama švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų bei organizacijų tarptautinė partnerystė siekiant gerinti švietimo įstaigų ir darbo rinkos bendradarbiavimą ir spręsti Europoje kylančią reikiamų įgūdžių trūkumo problemą. 

Sporto srityje bus remiami mėgėjų sporto projektai ir padedama spręsti tokias ne vienoje valstybėje kylančias problemas kaip susitarimai dėl varžybų baigties, dopingas, smurtas ir rasizmas.

„ERASMUS+“ SPORTO DALIS

Tikslai:
Kovoti su tarptautinėmis sporto integralumo grėsmėmis, tokiomis kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų rezultatų, smurtas, diskriminacija ir netolerancija;
Skatinti ir remti gerą valdymą sporte ir dvigubą sportininkų karjerą;
Skatinti svanorišką veiklą sporte, socialinę integraciją, lygias galimybes ir sveikatinamąjį fizinį aktyvumą.

2017 metais remtinos kryptys:
Bendradarbiavimo partnerystės projektai – projektai priimami iki 2017 m. balandžio 6 d.
Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai  – projektai priimami iki 2017 m. balandžio 6 d.
Europos ne pelno sporto renginiai  – projektai priimami iki 2017 m. balandžio 6 d.

Išsamios paraiškų teikimo instrukcijos pateikiamos programos „Erasmus+“ vadove. Programos „Erasmus+“ vadovą galite rasti čia.


„Erasmus+“ Sporto dalies administravimas:
Kvietimą teikti projektus, projektų vetinimą, lėšų skyrimą ir projektų įgyvendinimo stebėseną atlieka ES Komisijos agentūra - Švietimo, audiovizualinio meno, kultūros vykdomoji agentūra (and. The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA))

Naudinga informacija:
- Kvietimas teikti paraiškas
- Erasmus+ programos vadovas
Lietuvos Erasmus+ tinklalapis
Europos Komisijos tinklalapis
Europos Komisijos tinklapis Sporto programos
„Erasmus+“ elektroninių paraiškų formos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-14