Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas

Norėdamos stiprinti esamus draugiškus valstybių santykius, būdamos įsitikinusios, kad bendradarbiavimas sporto srityje padėda sustiprinti valstybių tautų ryšius, siekdamos valstybių vyriausybinių ir nevyriausybinių sporto organizacijų tiesioginio bendradarbiavimo, skatindamos sportininkų ir sporto specialistų mainus, įtvirtindamos vizų lengvatas, turizmo plėtros ir kitais tikslais, valstybės sudaro sutartis. Kūno kultūros ir sporto srities nuostatos sutartyse dažniausiai būna kartu su kultūros, švietimo, jaunimo, turizmo sričių nuostatomis. Tokių sutarčių Lietuvos valstybė yra sudariuse per 50.
Siekdamas įgyvendinti kūno kultūros ir sporto srities specialius tikslus (palankesnių sąlygų pasirengimui svarbiausioms pasaulio sporto varžyboms užtikrinimą, bendrų pozicijų ginant šalies sporto interesus tarptautinėse organizacijose suderinimą su partneriais, keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi ir t.t.) Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaro susitarimus su kitų šalių kūno kultūros ir sporto valdymo institucijomis. 1990-2008 m. sudaryti 24 susitarimai.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASIRAŠYTI SUSITARIMAI, KOMUNIKATAI, PROTOKOLAI (1990─2008)

1990 m. rugsėjo 11 d.  Komunikatas su Švedijos sporto konfederacija (Vilniuje).
1990 m. spalio 11 d. Komunikatas su Danijos sporto konfederacija (Kopenhagoje).
1990 m. lapkričio 11 d. Komunikatas su Norvegijos sporto konfederacija (Osle).
1991 m. vasario 20 d Sutartis su Švedijos sporto konfederacija (Stokholme).
1991 m. kovo 21 d. Trišalė sutartis su Latvijos Ministrų Tarybos Fizinės kultūros ir sporto komitetu bei Estijos valstybiniu sporto departamentu (Vilniuje).
1991 m. balandžio 4 d.  Susitarimas su Suomijos centrine sporto sąjunga (Helsinkyje).
1993 m. kovo 9 d.  Bendradarbiavimo protokolas su Vengrijos nacionaline fizinio lavinimo ir sporto valdyba (Budapešte).
1993 m. gegužės 6 d.  Komunikatas su Vokietijos sporto federacija (Vilniuje).
1994 m. rugpjūčio 2 d. Komunikatas su Didžiosios Britanijos Sporto taryba (Vilniuje).
1994 m. rugsėjo 19 d.  Susitarimas su Graikijos kultūros ministerijos generaliniu sporto sekretoriatu (Vilniuje).
1997 m. balandžio 25 d. Komunikatas su Vengrijos nacionaline fizinio lavinimo ir sporto valdyba (Vilniuje).
1998 m. birželio 11 d. Susitarimas su Suomijos švietimo ministerijos Sporto skyriumi (Vilniuje).
1999 m. gegužės 19 d.  Susitarimas su Ukrainos valstybiniu kūno kultūros ir sporto komitetu (Kijeve).
1999 m. gruodžio 3 d.  1999–2000 m. Bendradarbiavimo protokolas su Ukrainos valstybiniu kūno kultūros ir sporto komitetu (Vilniuje).
2001 m. gruodžio 14 d. Susitarimas su Rusijos Federacijos valstybiniu kūno kultūros, sporto ir turizmo komitetu (Vilniuje).
2003 m. balandžio 2 d. Bendradarbiavimo protokolas su Ukrainos valstybiniu kūno kultūros ir sporto komitetu (Vilniuje).
2004 m. sausio 20 d. Protokolas dėl ketinimų bendradarbiauti su Estijos kultūros ministerijos Sporto departamentu ir Latvijos sporto administracija (Rygoje).
2004 m. rugsėjo 30 d. Susitarimas su Katalonijos Vyriausybės Sporto taryba (Vilniuje).
2004 m. spalio 24 d.  Bendradarbiavimo protokolas su Ukrainos valstybiniu kūno kultūros ir sporto komitetu (Kijeve).
2006 m. balandžio 13 d.  Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo tarp Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinio kūno kultūros ir sporto komiteto prie Armėnijos Respublikos Vyriausybės (Vilniuje).
2006 m. kovo 16 d.  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Generalinės sporto administracijos bendradarbiavimo sporto srityje sutartis (Pekine).
2007 m. kovo 23 d.  Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo tarp Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sporto ir jaunimo reikalų departamento prie Gruzijos Respublikos Kūltūros, paminklų apsaugos ir sporto ministerijos (Vilniuje).
2008 m. balandžio 25 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Yantai miesto Sporto administracijos bendradarbiavimo susitarimas (Yantai).
2008 m. gegužės 13 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ampostos (Ispanija) savivaldybės bendradarbiavimo sporto srityje sutartis (Vilniuje).
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-08