Lietuvos sportas skaičiais 2003 m. sausio 1 d.

Lietuvos sportininkų laimėjimai 2002 m. pasaulio ir
Europos čempionatuose

Achievements of Lithuanian athletes at the World and
European Championships in 2002

 

I

II

III

Iš viso
In total

Pasaulio čempionatai
World Championships

29

12

16

57

Europos čempionatai
Europe Championships

12

42

32

86

Iš viso / In total:

41

54

48

143

 

2002 m. pasaulio čempionatų prizininkai (olimpinės sporto šakos)
Prize-winners of World Championships in year 2002 (Olympic sports)

Daina Gudzinevičiūtė

Šaudymo sportas (tranšėjinė aikštelė)

I

Alvyda Duonėla

Baidarių irklavimas / Canoe (K–2, 200)

I

Egidijus Balčiūnas

Baidarių irklavimas / Canoe (K–2, 200)

I

Romas Petrukanecas

Baidarių irklavimas / Canoe (K–1, 200)

III

Andrejus Zadneprovskis

Šiuolaikinė penkiakovė (estafetė, komandinė)
Modern pentathlon

II, III

Edvinas Krungolcas

Šiuolaikinė penkiakovė (estafetė, komandinė)
Modern pentathlon

II, III

Tadas Žemaitis

Šiuolaikinė penkiakovė (estafetė, komandinė)
Modern pentathlon

II, III

 

Kūno kultūros ir sporto organizacijos ir darbuotojai
Number of physical education and sports organizations and employees

 

Iš viso organizacijų

Organizations in total

Iš viso  darbuotojų

Employees in total

Moterų

Female

Treneriai

Coaches

Kiti kūno kultūros  ir sporto specialistai

Other PE specialists

Kiti darbuotojai

Other employees

 

Nacionalinės sporto organizacijos

 

 

 

 

National sports organization

Kūno kultūros ir sporto departamentas

1

24

15

 

17

7

Lithuanian State Department of Physical Education and Sport

Kūno kultūros ir sporto departamento įstaigos ir įmonės

9

202

88

36

34

132

Institutions and companies of Lithuanian State Department of Physical Education and Sports

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

1

16

8

 

6

10

Lithuanian National Olympic Committee

Lietuvos neolimpinis komitetas

1

1

 

 

1

 

Non-Olympic Committee of Lithuania

Lietuvos sporto federacijų sąjunga

1

20

13

 

7

13

Lithuanian Union of Sports Federations

Lietuvos sporto šakų federacijos, sąjungos, asociacijos

99

139

38

10

73

56

Lithuanian sports federations, unions, and associations

Lietuvos asociacija "Sportas visiems” ir jos organizacijos

18

87

36

 

44

43

Lithuanian Association “Sport for All” and its organizations

Parolimpinis komitetas ir neįgaliųjų sporto organizacijos

5

16

10

 

7

9

Parolympic Committee and disabled sports organizations

Iš viso:

135

505

208

46

189

270

In total

Miestų ir rajonų sporto organizacijos

 

 

 

City and district sports organizations

Sporto klubai

1299

525

114

229

155

141

Sports clubs

Sporto federacijos, sąjungos, asociacijos

63

9

6

 

5

4

City and region sports federations, unions and associations

Sporto viešosios įstaigos, įmonės

64

296

84

61

48

187

Sports companies, public institutions

Savivaldybių sporto padaliniai

40

234

88

 

95

139

Municipality sports subdivisions

Sporto mokymo įstaigos

103

3416

1406

1915

250

1251

Sports education institutions

Kūno kultūros mokytojai

 

2728

1135

 

2728

 

Physical education teachers

Profesinių, aukštesniųjų, aukštųjų mokyklų dėstytojai

 

506

186

 

506

 

Lecturers of vocational education institutions, college type and higher schools

Iš viso:

1569

7714

3019

2205

3787

1722

In total

IŠ VISO:

1704

8219

3227

2251

3976

1992

IN TOTAL

 

 

Sporto klubų ir sporto mokymo įstaigų skaičiaus dinamika 1998-–2002 m.
Dynamics of number of sports clubs and sports education
institutions in years 1998-–2002

 

Sportuojančiųjų skaičiaus sporto klubuose ir sporto mokymo įstaigose
dinamika 1998-–2002 m.

Dynamics of number of people active in sports clubs and
sports education institutions in years 1998-–2002

 

2002 m. kūno kultūros ir sporto materialinė bazė
Sports centres for physical training and sporting activities in 2002

Stadionai

468

Stadiums

su 1500 ir daugiau vietų tribūnomis

40

with 1500 and more seats

Kiti

428

other

Baseinai

56

Swimming pools

atviri

7

indoor

uždari

49

open-air

Šaudyklos

93

Shooting-ranges

atviros

25

indoor

uždaros

68

open-air

Salės

1470

Sports halls

Krepšinio aikštelės

1412

Basketball pitches

Tinklinio aikštelės

631

Volleyball pitches

Futbolo aikštės

558

Football pitches

Rankinio aikštelės

122

Handball pitches

Teniso aikštelės

205

Tennis courts

Lengvosios atletikos maniežai

6

Indoor hall for athletics (track and field)

Žirgų sporto maniežai

26

Riding halls / maneges

Irklavimo sporto bazės

12

Rowing boathouse

Buriavimo sporto bazės

6

Sailing sport facilities

Iš viso:

5065

In total

 

Lietuvos 7–80 metų amžiaus gyventojų požiūris į kūno kultūros ir sporto pratybas
ir dalyvavimas jose
(sociologinio tyrimo, atlikto 2001 m., rezultatai)
Attitude of 7–80 years old citizens of Lithuania towards PE and sports activities
 and participation there (results of sociological research carried out in 2001)

 

Ar sutinkate, kad kūno kultūra ir sportas padeda stiprinti
sveikatą, didinti fizines galias, darbingumą?

Do you believe that sports and exercises help to strengthen
 one’s health, physical fitness, working ability?

 

Ar Jūs mankštinatės, sportuojate?
Do you do exercises and sports?

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-06