2017 m. statistinių ataskaitų formos (archyvas)

2017 metų sporto statistinės ataskaitos formos

RAŠTAI
- Lietuvos sporto statistikos miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams  
- Lietuvos sporto statistikos sporto šakų federacijoms, asociacijos, sąjungoms

STATISTINĖS ATASKAITŲ FORMOS

Miestų, rajonų savivaldybių sporto padaliniams
- 2017 m. Sportininkų ugdymo centro metinės arba Sportininkų ugdymo centrų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SUC-1 ir Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1 (Patikslinta 2018-02-14, patikslintas paaiškinimas „Neturi kvalifikacinės kategorijos“ ir ištaisyta KKS-1 formos 2.3. lentelės klaidinga formulė.)

Pastaba: Sportininkų ugdymo centrai pildo SUC-1 formą (5-ias raudonai pažymėtas skiltis). Jei savivaldybėje yra keli sportininikų ugdymo centrai savivaldybės sporto padalinys papildomai parengia suvestinę visų centrų SUC-1 formą.

Sporto šakų federacijoms, asociacijos, sąjungoms
- 2017 m. Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos forma Nr. SF-1

Kitoms sporto organizacijoms
- 2017 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SKĮ-1

Sporto medicinos centrams
- 2017 m. Sporto medicinos veiklos ataskaitos forma Nr. SMC-1

Kontaktinė informacija:
Bendrais klausimais dėl statistikos kreiptis į Edgarą Abušovą, +370 694 13 775, [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-06