Archyvas

2018 m. sporto federacijų didelio meistriškumo programų finansavimas
2018 m. Intelekto negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo projektų finansavimo konkursas  

 

Primename: nuo 2012 m. liepos 1 d. sporto organizacijos, naudodamos valstybės biudžeto lėšas, privalo atsiskaitymus vykdyti ne grynaisiais pinigais, bet pavedimu.

2017 metais valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys 
2016 metais valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys
2015 metais valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys  

- Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011-02-04 įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)
- Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas  

Priedai
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma (1 priedas)
Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (1 priedo (sutarties) 1 priedas) 
Programos (projekto) priemonių, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinimo planas (1 priedo (sutarties) 2 priedas) 
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitos forma (Nr. 1) (2 priedas)
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma (Nr. 2) (3 priedas)
Programos (projekto) priemonių įvykdymo ketvirčio ataskaitos forma (Nr. 3) (4 priedas)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4) (5 priedas)
Pareiškėjo deklaracija (6 priedas)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-08