2018 m. sporto federacijų didelio meistriškumo programų finansavimas
2018 m. Intelekto negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo projektų finansavimo konkursas  

 

Primename: nuo 2012 m. liepos 1 d. sporto organizacijos, naudodamos valstybės biudžeto lėšas, privalo atsiskaitymus vykdyti ne grynaisiais pinigais, bet pavedimu.

2017 metais valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys 
2016 metais valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys
2015 metais valstybės biudžeto lėšomis finansuotinos kūno kultūros ir sporto sritys ir kryptys  

- Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011-02-04 įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)
- Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas  

Priedai
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma (1 priedas)
Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (1 priedo (sutarties) 1 priedas) 
Programos (projekto) priemonių, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinimo planas (1 priedo (sutarties) 2 priedas) 
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitos forma (Nr. 1) (2 priedas)
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro forma (Nr. 2) (3 priedas)
Programos (projekto) priemonių įvykdymo ketvirčio ataskaitos forma (Nr. 3) (4 priedas)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4) (5 priedas)
Pareiškėjo deklaracija (6 priedas)

Eil.
Nr.
Sporto (šakos) federacija

Duomenų pateikimo
data

Programos pateikimo
data
Sportininkų (komandų)
pasiekti rezultatai atitinkamose
tarptautinėse varžybose
Nacionalinių varžybų sistemoje
dalyvaujančių sportininkų skaičius

Organizacinės, vadybinės ir
administracinės veiklos rezultatai

Didelio meistriškumo
sporto
programos santrauka

Prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)
STRATEGINĖS SPORTO ŠAKOS
1 Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija 2018-10-25 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 792 000
2 Lietuvos bokso federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 350 000
3 Lietuvos buriuotojų sąjunga 2018-11-02 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 342 090
4 Lietuvos dviračių sporto federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 565 000
5 Lietuvos dziudo federacija 2018-10-17 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 175 000
6 Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija 2018-11-01 2018-12-03   Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 75 000
7 Lietuvos imtynių federacija 2018-10-26 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 355 000
8 Lietuvos irklavimo federacija 2018-10-19 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 1 119 000
9 Lietuvos krepšinio federacija 2018-10-31 2018-11-27 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 1 770 300
10 Lietuvos lengvosios atletikos federacija 2018-10-24 2018-11-29 Rezultatai

Sportininkų skaičius

Pastaba: patikrinus pateiktus nurodytų varžybų protokolus iš viso suskaičiuoti 5555 sportininkai.

Vadyba Santrauka 1 000 000
11 Lietuvos plaukimo federacija 2018-10-18 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 923 000
12 Lietuvos sunkiosios atletikos federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 336 880
13 Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 563 950
14 Lietuvos taekwondo federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 177 900
Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ ĮTRAUKTOS SPORTO ŠAKOS
15 Asociacija „Hockey Lietuva" 2018-10-25 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 270 000
16 Lietuvos badmintono federacija 2018-10-29 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 242 306,40
17 Lietuvos bangų sporto asociacija (banglenčių, puslenčių ir slydimo bangomis sporto šakoms) Nepateikta Nepateikta Nepateikta Nepateikta Nepateikta                               
18 Lietuvos beisbolo asociacija (beisbolo disciplinai) 2018-10-31 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 261 000
19 Lietuvos biatlono federacija 2018-10-25 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 253 000
20 Lietuvos čiuožimo federacija 2018-10-29 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 116 000
21 Lietuvos fechtavimo federacija 2018-10-31 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 16 060
22 Lietuvos futbolo federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 424 000
23 Lietuvos gimnastikos federacija 2018-10-19 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 217 000
24 Lietuvos golfo federacija 2018-10-31 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 7 500
25 Lietuvos kerlingo asociacija 2018-10-29 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 98 900
26 Lietuvos laipiojimo sporto federacija 2018-10-31 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 94 051
27 Lietuvos lankininkų federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 38 950
28 Lietuvos rankinio federacija 2018-10-31 2018-11-28 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 233 500
29 Lietuvos regbio federacija 2018-10-26 2018-11-26 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 168 690
30 Lietuvos rogučių sporto federacija Nepateikta Nepateikta Nepateikta Nepateikta Nepateikta                                 
31 Lietuvos softbolo federacija (softbolo disciplinai) 2018-10-31 Nepateikta Nepateikta Sportininkų skaiičus Vadyba                                 
32 Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 2018-11-01 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 69 000
33 Lietuvos stalo teniso asociacija 2018-10-16 2018-11-27 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 249 535
34 Lietuvos šaudymo sporto sąjunga 2018-10-29 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 176 980
35 Lietuvos teniso sąjunga     2018-10-31 2018-10-26

Rezultatai

Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 114 000
36 Lietuvos tinklinio federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 342 779
37 Lietuvos triatlono federacija 2018-10-29 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 64 500
38 Lietuvos vandensvydžio sporto federacija 2018-10-24 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 90 000
39 Lietuvos žirginio sporto federacija 2018-10-30 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 48 500
40 Lietuvos žolės riedulio federacija 2018-10-17 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 241 249,60
KITOS SPORTO ŠAKOS
41 Lietuvos aeroklubas 2018-10-29 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 486 320
42 Lietuvos alpinizmo asociacija 2018-10-31 2018-11-08 Nepateikta Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 10 700
43 Lietuvos automobilių sporto federacija 2018-10-30 2018-11-23 Rezultatai

Sportininkų skaičius

Pastaba: patikrinus pateiktus nurodytų varžybų protokolus iš viso suskaičiuoti 1890 sportininkų.

Vadyba Santrauka 288 240
44 Lietuvos biliardo federacija 2018-11-02

2018-12-05

Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 5 270
45 Lietuvos boulingo federacija 2018-10-31 2018-12-03 Rezultatai

Sportininkų skaičius

Pastaba: patikrinus pateiktą papildomą informaciją iš viso suskaičiuoti 94 sportininkai.

Vadyba Santrauka 41 520
46 Lietuvos bušido federacija (ju-jitsu sporto šakai) 2018-10-31 Nepateikta Nepateikta

Sportininkų skaičius

Vadyba                                 
47 Lietuvos jėgos trikovės federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 134 200
48 Lietuvos kendo asociacija 2018-10-26 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 6 500
49 Lietuvos kikboksingo federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 70 000
50 Lietuvos kyokushin karate federacija 2018-10-30 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 140 000
51 Lietuvos korespondencinių šachmatų federacija 2018-10-26 2018-11-29 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 17 100
52 Lietuvos kudo sporto federacija 2018-11-02 2018-12-03 Nepateikta Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 28 100
53 Lietuvos kuraš federacija (sumo sporto šakai) Nepateikta Nepateikta Nepateikta Nepateikta Nepateikta                                 
54 Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacija 2018-10-31 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 67 000
55 Lietuvos motociklų sporto federacija 2018-10-25 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 84 770
56 Lietuvos motorlaivių federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 79 768
57 Lietuvos muaythai federacija 2018-10-17 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 41 000
58 Lietuvos orientavimosi sporto federacija 2018-10-18 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 242 670
59 Lietuvos povandeninio sporto federacija 2018-10-22 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 40 000
60 Lietuvos pulo federacija 2018-10-31 2018-11-28 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 13 500
61 Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija 2018-10-31 2018-12-05 Nepateikta Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 40 000
62 Lietuvos sambo federacija 2018-10-29 2018-11-30 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 210 000
63 Lietuvos skvošo asociacija 2018-10-31 2018-11-30 Nepateikta Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 3 000
64 Lietuvos sportinės žūklės federacija 2018-11-02 Nepateikta Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba                                 
65 Lietuvos sportinių šokių federacija 2018-10-23 2018-11-28 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 305 500
66 Lietuvos šachmatų federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 64 000
67 Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga 2018-10-19 2018-11-19 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 26 100
68 Lietuvos šaškių federacija 2018-10-30 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 115 500
69 Lietuvos tautinių imtynių federacija (pankrationo ir imtynių už diržų disciplinoms) 2018-11-02 2018-12-03   Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 145 000
70 Lietuvos universalios kovos federacija 2018-11-02 2018-12-03 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 45 000
71 Lietuvos ušu federacija (ušu sporto šakai) 2018-11-21 Nepateikta Nepateikta

Sportininkų skaičius

Vadyba

                                
72 Lietuvos vandens slidininkų sąjunga 2018-10-17 2018-11-16 Rezultatai Sportininkų skaičius Vadyba Santrauka 18 700
73 Lietuvos virvės traukimo federacija 2018-11-15 Nepateikta Nepateikta

Sportininkų skaičius

Vadyba

                                
PARALIMPINIAM, REGOS, KLAUSOS AR JUDĖJIMO NEGALIAS TURINČIŲ ASMENŲ SPORTO JUDĖJIMAMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE VADOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS
74. Lietuvos aklųjų sporto federacija              
75. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas              
76. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija              
77. Lietuvos paralimpinis komitetas              
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-08