Rentos buvusiems sportininkams

- 2008-12-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1302 „Dėl rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

- Kūno kultūros ir sporto įstatymas 

- 2018-02-12 departamento įsakymas Nr. V-96 „Dėl sprendimų, susijusių su rentų buvusiems sportininkams skyrimu ir skyrimo panaikinimu, projektų, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo“ ir jo pakeitimai

- Prašymas Departamento generaliniam direktoriui skirti buvusio sportininko rentą

Dėl papildomos informacijos teirautis
darbo dienomis tel. 8 694 35 251 arba el. paštu [email protected]

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Galnaitytė

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-05