Visos naujienos

RSS Spausdinti
2011-03-08_uz_nuopelnus_pagerbti_garbingo_amziaus_sportininkai_ir_tarpt_kat_treneriai_1.jpg
2011 03 08
Už nuopelnus pagerbti garbingo amžiaus sportininkai ir tarptautinės kategorijos treneriai

Šiandien Kūno kultūros ir sporto departamente už nuopelnus sporto šakos plėtrai bei jubiliejinių sukakčių proga pagerbti sporto veteranai. Vienas iš aukščiausių apdovanojimų – u ž nuopelnus Lietuvos sportui Sporto garbės kryžius – įteiktas Elenai Vaidai Kubilienei, už indėlį į gimnastikos sportą, Kazimierui Budriui, už indėlį į ...

2011 03 02
Finansavimas iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo pagrįstas visiems vienodais principais

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba, priimdama sprendimus dėl šių metų fondo lėšų skyrimo vadovavosi ekspertų, vertinusių pateiktų projektų pagrįstumą, nuomone bei Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos sprendimu sporto šakų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skaičių mažinti tomis federacijomis, kurių tarptautinės organizacijos nėra prisijungę prie Antidopingo konvencijos. Šie veiksniai sąlygojo tai, jog dešimt federacijų, praėjusių metų pradžioje gavusių finansavimą iš fondo, šiais metais pagal programą „Didelio sportinio meistriškumo plėtotė“ lėšų negavo. 

2011 02 21
Paskirstytas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas bei sugriežtinta projektų vykdymo ir atsiskaitymo už lėšų naudojimą tvarka

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba vasario 19 d. priėmė sprendimą dėl fondo lėšų paskirstymo šių metų projektams. Bendra paraiškų vertė siekė daugiau nei 78 mln. litų, tuo tarpu šių metų fondo biudžetas sudaro beveik 18,5 mln. litų ir yra 1,2 mln. litųmažesnis nei pernai. Šiemet sulaukta ir daugiau paraiškų – jų skaičius išaugo 70-čia, iki 601 paraiškos. Nuspręsta finansuoti 234 projektus. Taryba, priimdama sprendimus dėl lėšų skyrimo rėmėsi ekspertų išvadomis. Kartu buvo papildytos fondo administravimo taisyklės naujomis nuostatomis, kuriomis sugriežtinama gautų lėšų naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarka. Pagal naujas taisykles paraiškoje numatytų projektų tikslinimas bus vykdomas tik gavus ...

2011 02 18
Investicijos į sporto infrastruktūrą – didinamos galimybės sportuoti visiems

Šiandien Šakiuose atidaromas baseinas ir pradeda veikti visiškai įrengtas jaunimo kūrybos ir sporto centras – pirmasis iš planuojamų rajoninių daugiafunkcių sporto ir sveikatingumo centrų. Tokiuose centruose įrengiama universali sporto salė, galinti sutalpinti nuo 500 iki 2000 žiūrovų (priklausomai nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus) ir 25 metrų 4-6 plaukimo takų baseinas. Tokių centrų paslaugos bus skirtos visiems gyventojams, taip pat ir profesionaliems sportininkams. Šiais metais didžioji dalis sporto infrastruktūros plėtrai skirtų biudžeto lėšų, beveik 27 mln. litų, numatyta būtent savivaldybių sporto bazių plėtrai ir modernizavimui.

2011 02 11
Nauja tarptautinių sporto renginių organizavimo tvarka – siekiama geriau planuoti valstybės lėšas

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas naujas Tarptautinių sporto varžybų organizavimo Lietuvoje tvarkos aprašas, kurio projektui sausio pabaigoje pritarė Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba. Nauja tvarka numato, jog sporto federacija ar organizacija, siekianti Lietuvoje organizuoti pasaulio ar Europos čempionato atrankos arba finalines varžybas, kitas tarptautines sporto varžybas, kurių finansavimui reikia ir valstybės biudžeto lėšų, dar prieš kreipdamasi į tarptautinę organizaciją dėl tokios teisės suteikimo privalo gauti Kūno kultūros ir sporto departamento leidimą. Jis bus išduodamas tik gavus Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos pritarimą. „Siekiame efektyviau planuoti ...

2011-01-25_Sporto_srities_reguliavime_numatomi_esminiai_pokyciai.jpg
2011 01 25
Sporto srities reguliavime numatomi esminiai pokyčiai

Šiandien Nacionalinė Kūno kultūros ir sporto taryba posėdyje iš esmės pritarė Kūno kultūros ir sporto departamento siūlymams padidinti valstybės stipendijas didelio meistriškumo sportininkams ir sutartyse su jais įtvirtinti galimybę susigražinti valstybės investuotas lėšas, sportininkui nusprendus atstovauti kitai šaliai, sugriežtinti leidimų organizuoti Lietuvoje ...

2011 01 10
Kūno kultūros ir sporto departamentas naujus metus pradėjo su didesniais biudžeto asignavimais sportui ir Vyriausybės patvirtinta nauja struktūra

Padengtas vienas didžiausių tarptautinių įsiskolinimų, pasiektas didesnis biudžeto finansavimas, pradėtas ekspertinis paraiškų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui vertinimas, pertvarkius įstaigos struktūrą geriau pasirengta įgyvendinti Seime baigiamą priimti Kūno kultūros ir sporto strategiją – tokius metų pabaigos darbus įvardina Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis. Per 2010 m. departamentas iš sutaupytų lėšų padengė beveik visą daugiau nei 0,5 mln. litų (150 tūkst. eurų) įskolinimą dėl 2011 m. Europos krepšinio čempionato organizavimo, kuris tęsėsi nuo 2008 metų. Atsižvelgus į būsimas šio čempionato organizavimo išlaidas bei būtinas ...

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 2 3 4