Virgilijus Alekna – UNESCO Sporto čempionas

Data

2007 11 24

Įvertinimas
0

Lapkričio 23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu, dalyvaujant UNESCO vadovams, daugumai Europos valstybių ir kitų pasaulio šalių UNESCO ambasadoriams, Lietuvos ambasadorei UNESCO Inai Marčiulionytei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui Valdemarui Sarapinui,  Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direktoriui Algirdui Raslanui, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentui Eimantui Skrabuliui ir  lietuvių bendruomenės Prancūzijoje atstovams bei kt., UNESCO  Sporto čempionu buvo inauguruotas dukart olimpinis, dukart pasaulio bei Europos disko metimo čempionas Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna.
V.Alekną pasveikino UNESCO generalinis direktorius Koïchiro Matsuura. Jis Lietuvos disko metikui įteikė pažymėjimą, liudijantį šį garbingą UNESCO vardą. Šis vardas lietuviui suteiktas, įvertinus ir jo pergales pasaulio sporto arenose, ir jo žmogiškąsias savybes bei veiklą, propaguojant sportą mokyklose ir atsidavimą UNESCO idealams.
V.Alekna, kreipdamasis į susirinkusius, pažymėjo, kad kūno kultūra ir sportas formuoja tokias vertybines nuostatas, kurios galioje ne tik sporto aikštynuose, bet visose gyvenimo srityse. Jis patikino UNESCO gen. direktorių ir visus susirinkusius, kad stengsis pateisinti tokį UNESCO pasitikėjimą: „Dalyvauju švietimo projektuose Lietuvoje, 2004-aisiais dalyvavau Europos švietimo per sportą metų programoje, UNESCO suteikia man galimybę kalbėti visam pasauliui ir prisidėti prie to, kad į kūno kultūros ir sporto reikšmę atkreiptų didesnį dėmesį švietimo politikos formuotojai, švietimo mokymo įstaigos ir plačioji visuomenė, kad kūno kultūra ir sportas būtų pasitelkiami  formuojant vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas“. 


Lietuvos delegacijos vardu žodį tarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Valdemaras Sarapinas. Jis išreiškė įsitikinimą, kad V.Alekna, sportininkas, turintis tvirtas moralines nuostatas ir jomis grindžiantis savo pergalių kelią ir besivadovaujantis jomis kasdieniame gyvenime, bus puikus pavyzdys viso pasaulio vaikams ir jaunimui. „Esame tikri, kad kilnaus, garbingo ir ambicingo Lietuvos sportininko nešamos vertybės ras atgarsį pasaulio vaikų širdyse ir darbuose“, - sakė jis.
UNESCO Sporto čempiono titulas įpareigojo Lietuvos sportininką aktyviai dalyvauti šios organizacijos veikloje, atkreipti visuomenės ir ypač švietimo formuotojų dėmesį į fizinį ugdymą, kaip į socialines ir etines vertybes ugdančią veiklos sritį, bendrauti su viso pasaulio vaikais ir aiškinti kūno kultūros ir sporto teikiamą naudą.
V.Alekna – devintasis pasaulio sportininkas, kuriam suteikiamas UNESCO Sporto čempiono titulas. Prieš tai UNESCO Sporto čempiono vardai suteikti Sergejui Bubkai, Justine Henin, Pelė, Michaeliui Schumacheriui ir kt.