Vienijamos pasaulio šalių jėgos kovoje su dopingo vartojimu

Data

2002 06 04

Įvertinimas
0

Gegužės 29-30 dienomis Strasbūre (Prancūzija), Europos Taryboje, vyko kasmetinis 15-asis Antidopingo konvencijos šalių stebėjimo grupės susitikimas. Jame dalyvavo ir Lietuvos atstovė - Kūno kultūros ir sporto departamento vyriausioji specialistė-gydytoja antidopingo programai Rima Berlovienė.
Iš Strasbūro grįžusi R.Berlovienė pasakojo, kad didžiausias dėmesys konferencijoje buvo skirtas Pasaulinio antidopingo kodekso svarstymui. Pagal WAD'os (Pasaulinės antidopingo agentūros) strateginį planą šis kodeksas turėtų įsigalioti jau kitų metų vasario mėnesį. Kas laukia Lietuvos ir absoliučiai visų pasaulio šalių, nepriklausomai nuo to, ar jos yra ratifikavusios Antidopingo konvenciją, ar ne?
Kaip aiškino R.Berlovienė, iki birželio 10 d. visų šalių nacionaliniai olimpiniai komitetai (NOK) ir vyriausybinės organizacijos gaus pirminius Pasaulinio antidopingo kodekso variantus. Kiekviena šalis turės sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo 1 d. galės pateikti savo pasiūlymus ir pastabas dėl kodekso, ypač atsižvelgdamos į jo suderinamumą su nacionaliniais įstatymais. WADA, peržiūrėjusi gautus pasiūlymus ir juos adaptavusi, vėlgi visų šalių NOK'ams ir vyriausybinėms institucijoms pateiks antrąją kodekso versiją. Galutinis kodekso variantas greičiausiai bus svarstomas gruodžio 4-5 d. Strasbūre minėtosios Stebėjimo grupės susitikime ir bus pristatytas gruodžio 9-11 d. Maskvoje vyksiančioje pasaulinėje Vyriausybinių organizacijų ministrų grupės konferencijoje WAD'os tarybos patvirtintą kodeksą privalės priimti visos pasaulio šalys. Strasbūre buvo diskutuojama dėl to, ar kodeksą turėtų patvirtinti tik vyriausybinės organizacijos ir NOK'ai, ar galbūt ir kiekviena nacionalinė federacija atskirai. Dėl to galutinai dar neapsispręsta.
Kiekviena valstybė, taigi ir Lietuva, nori nenori privalės kodeksą priimti, nes kitaip sulauks sankcijų, t.y. valstybė, nepriėmusi kodekso iki Atėnų olimpinių žaidynių, neturės teisės dalyvauti ir jose, ir pasaulio bei Europos visų sporto šakų čempionatuose.
Antras svarbus konferencijoje svarstytas klausimas - vadinamasis papildomas protokolas prie Europos antidopingo konvencijos. Šis tekstas artimiausiu metu turi būti teikiamas Europos Tarybos Ministrų kabinetui. Gavusi Ministrų kabineto pritarimą, už papildomo protokolo priėmimą balsuos ir Antidopingo konvencijos šalių stebėjimo grupė. Visos šalys, pasirašiusios Europos antidopingo konvenciją, bus kviečiamos prisijungti prie protokolo, kuriame svarbiausias akcentas - būtinybė atlikinėti dopingo testus nacionalinių varžybų metu bei tai, kad nacionalinių dopingo kontrolės agentūrų darbą stebės tam tikra Europos Tarybos ekspertų grupė.
Strasbūre taip pat buvo išrinkti Antidopingo konvencijos šalių stebėjimo grupės naujas pirmininkas ir jo pavaduotojas, kurie renkami kas dveji metai. Kaip sakė R.Berlovienė, po ilgos ir rimtos kovos Stebėjimo grupės vadovu tapo Varšuvos sporto instituto direktorius Ryszardas Gruczas, o jo pavaduotoju išrinktas Klausas Mulleris, Dopingo kontrolės instituto direktorius Kreišoje (Vokietija).