Vasarį įsigalios Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą

Data

2006 12 18

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko paskutinis šiais metais Lietuvos sporto strateginių klausimų komisijos posėdis.

 Lietvos antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė informavo, kad nuo 2007 m. vasario 1 d. įsigalios Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą. Kaip žinoma, šią konvenciją 2005 m. UNESCO Generalinėje asamblėjoje vienbalsiai priėmė 191 valstybės atstovas. Kad konvencija įsigaliotų, ją turėjo ratifikuoti ne mažiau kaip 30 valstybių. Lietuva Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą ratifikavo š. m. gegužės 2 d. �Konvencijos įsigaliojimas yra ženklas, kad valstybių vyriausybės rimtai įsipareigoja kovoti su dopingo vartojimu sporte. Iki šiol valstybės negalėjo juridiškai įgyvendinti kovą su dopingu reglamentuojančių nevyriausybinių dokumentų, pvz., Pasaulioį antidopingo kodekso. Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą suteikia galimybę valstybėms susieti savo vidaus politiką su Pasauliniu antidopingo kodeksu ir tokiu būdu suderinti sporto taisykles su valstybės įstatymais kovojant prieš dopingo vartojimą sporte", – sakė Antidopingo agentūros direktorė. Pasak jos, pirmasis žingsnis šiai konvencijai įgyvendinti bus Antidopingo komisijos, į kurios sudėtį bus įtraukti valstybės institucijų ir sporto organizacijų atstovai, sudarymas. Įgyvendinant konvenciją bus taikomos ir finansinės priemonės, nes 11 straipsnio c dalyje numatoma, jog sporto organizacijos, nesilaikančios Pasaulinio antidopingo kodekso taisyklių, turi būti iš dalies arba visiškai nefinansuojamos iš valstybės biudžeto. Kadangi 37 tarptautinės sporto šakų federacijos nėra pripažinusios Pasaulinio antidopingo kodekso, atitinkamoms jų federacijoms Lietuvoje taip pat bus taikomos finansinės sankcijos. Kaip sakė KKSD Sporto strategijos skyriaus vedėjas Algimantas Kukšta, finansavimas joms visiškai nebus nutraukiamas – bus skiriama 50 proc. priklausančios sumos, kad federacijos galėtų plėtoti veiklą, susijusią ne su dideliu sportiniu meistriškumu, o su masiškumu. Be to, nebus teikiama parama ir toms sporto šakoms rengiant pasaulio ar Europos čempionatus. Tokia tvarka įsigalios tada, kai įsigalios  konvencija, t. y. nuo 2007 m. vasario 1 d.

A.Kukšta komisijos narius supažindino su patikslintais sporto šakų plėtojimo šalyje ir lėšų skyrimo principų 2007–2008 m. projektais. 2007 m. sporto šakų finansavimas nuo 7,5 mln. Lt turi išaugti iki 9 mln. Lt. Siūlomas patikslintas sporto šakų federacijų skirstymas į grupes. Kadangi  šiais metais sutarčių su KKSD dėl finansavimo nepanoro pasirašyti 11 sporto šakų federacijų, siūloma, kad kitais metais sutartis būtų pasirašomos ne su visomis federacijomis, o tik su tomis, kurios nori. Be to, pasiūlyta su ką tik įsisteigusiomis federacijomis sutartis dėl finansavimo pasirašyti praėjus trejiems metams nuo jų veiklos pradžios, kad būtų galima per tą laikotarpį įvertinti jų darbo veiksmingumą ir rezultatus. Pasiūlyta pakeisti kai kuriuos koeficientus, kurie lemia federacijoms skiriamą finansavimą. Skaičiuojant koeficientus bus vertinami ir laimėjimai pasaulio studentų čempionatuose, o koeficientus už prizines vietas olimpinėse žaidynėse ir pasaulio sporto žaidynėse siūloma didinti, nes, pasak A.Kukštos, tai svarbiausi sporto renginiai pasaulyje, pasirodyti juose kuo geriau – visų sporto šakų atstovų pagrindinis tikslas.

Sporto strategijos skyriaus vyr. specialistas Aivaras Salamakinas pristatė 2007 m. tarptautinių renginių Lietuvoje kalendorių. Planuojama, kad kitąmet vyks 13 tarptautinių renginių, kurių vienas svarbiausių bus Europos šiuolaikinės penkiakovės jaunių (iki 18 m.) čempionatas.

Pateikta informacija apie Kultūros ir sporto rėmimo fondo kūno kultūros ir sporto projektų finansavimą. Pasak Liudviko Skrobockio, 1999 m., kai pradėjo veikti Fondas, kūno kultūros ir sporto projektams buvo skirta 2,3 mln. Lt, buvo gautos 43 paraiškos. 2007 m. kūno kultūros ir sporto projektams finansuoti bus skirta 11 mln. Lt, gauta 477 kūno kultūros ir sporto projektai.

Strateginės komisijos narius Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja Milda Laurutėnaitė supažindino su KKSD parengtu vaikų ir jaunimo sportinio užimtumo ir sveikatinimo programos projektu. �Tai tik viena programos dalis, parengta Departamento. Kitas dalis turėtų parengti kitos atitinkamos institucijos, o galutinę programą tvirtins Lietuvos Respublikos Seimas", – sakė M.Laurutėnaitė.