Valstybės kontrolės nustatyti pažeidimai ištaisyti dar 2004 m.

Data

2005 02 03

Įvertinimas
0

Žiniasklaidoje pasirodę teiginiai apie netvarkingą Kūno kultūros ir sporto departamento buhalterinę apskaitą ir vidaus tvarką nevisiškai pagrįstos.
Valstybės kontrolė Kūno kultūros ir sporto departamento veiklą tyrė 2004 metų vasario–birželio mėnesiais ir nurodė kai kuriuos buhalterinės ir nekilnojamojo turto apskaitos trūkumus. Po kontrolės išvadų pateikimo ir Vyriausybės pavedimo Kūno kultūros ir sporto departamentas nurodytus trūkumus ir pažeidimus ištaisė, prasižengusius darbuotojus nubaudė, taip pat įvykdė buhalterijos darbuotojų profesinių žinių atestaciją. Apie tai dar 2004 m. rugpjūčio mėn. buvo informuota Valstybės kontrolė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamentą tikrina dvi Valstybės kontrolės tarnybos – Finansų ir Vidaus audito, į jų pateikiamas pastabas reaguojama iš karto, tvarkomi juridiniai aktai, keičiamos vidaus tvarkos. Kūno kultūros ir sporto departamentas negavo žiniasklaidoje minimų Seimo Audito komiteto išvadų. Jeigu bus pateiktos papildomos išvados ar reikalavimai, į juos bus reaguojama.