Tęsiasi paraiškų priėmimas kitų metų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektams

Data

2013 10 17

Įvertinimas
0

Šiandien įpusėjo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo paraiškų tiekimas 2014 metams. Iki spalio 31 dienos organizacijos, įmonės, plėtojančios kūno kultūrą ir sportą, gali teikti paraiškas dėl projektų finansavimo iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo. Šių metų fondo biudžetas padidėjo daugiau nei 2 mln litų –  nuo 17,1 mln litų 2013 m., iki 19,4 mln litų 2014 metais.

Kaip ir kasmet, į fondą galima teikti paraiškas pagal penkias kryptis – sporto visiems sąjūdžio plėtotė; didelio sportinio meistriškumo plėtotė, kuriai paraiškas raginamos teikti sporto šakų federacijos; sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė; sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas; sporto mokslo ir sporto specialistų rengimas bei jų tobulinimo plėtotė. Pareiškėjas konkursui vienai krypčiai gali pateikti tik vieną projektą.

Primename, jog sporto šakų federacijos ir asociacijos, kurių tarptautinės organizacijos nėra prisijungusios prie Pasaulinio atidopingo kodekso, negali pretenduoti į fondo paramą didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypčiai.

Paraiškos ir joms reikalingi dokumentai turi būti pateikti registruotu paštu, adresu Žemaitės g. 6, LT 03117 Vilnius, arba tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Kūno kultūros ir sporto departamentą. Priimtų paraiškų sąrašą bus galima matyti departamento tinklalapyje www.kksd.lt skiltyje „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“. Ten pat galima rasti fondo administravimo taisykles ir pranešimą apie paraiškų pildymą. Taip pat nurodyti ir atitinkamos krypties kuratoriai, į kuriuos galima kreiptis kilus klausimams pildant paraiškas.

Fondo paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai, sprendimus dėl finansavimo kolegialiai priima fondo Taryba. Fondą administruoja Kūno kultūros ir sporto departamentas – fondas yra atskira programa departamento biudžete. Fondo lėšas sudaro 1 proc. nuo mokesčio už alkoholinius gėrimus ir tabaką bei 10 proc. iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.