Teorija artėja prie praktikos

Data

2002 04 23

Įvertinimas
0

Balandžio 22 d. Kūno kultūros ir sporto departamente svečiavosi Lietuvos kūno kultūros akademijos delegacija. Susitikime dalyvavo KKSD vadovai, skyrių vedėjai, taip pat Lietuvos olimpinio sporto centro generalinis direktorius. LKKA delegaciją sudarė rektorius, prorektoriai, dekanai. Susitikimas buvo organizuotas siekiant glaudesnio abiejų institucijų bendradarbiavimo įgyvendinant bendrus sporto tikslus.
Susitikime LKKA rektorius Albertas Skurvydas pabrėžė, kad Akademija reorganizuojama siekiant mokslo žinias, laimėjimus pritaikyti praktikoje. "Mes tikrai norime spręsti realias problemas. Ir tikrai norime prisidėti prie sporto plėtros Lietuvoje", - akcentavo jis, kaip pavyzdį pateikdamas, jog katedroms, kurių darbo kryptis neatitinka šio reikalavimo, yra tam tikra dalimi mažinamas finansavimas.
LKKA prorektorius mokslo reikalams Jonas Poderys kalbėjo sporto mokslo klausimais. Jis išreiškė LKKA norą, nustatant studijų kryptis, išklausyti ir KKSD atstovų nuomonės, bei, kita vertus, patiems dalyvauti įvairiose KKSD kuriamose darbo grupėse. "Bendradarbiavimas turėtų vykti visose srityse - informacijos pasikeitimo, žmogaus išteklių panaudojimo, finansų ir t.t.," - sakė J.Poderys.
Kaip teigė KKSD Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja Milda Laurutėnaitė, abiejų institucijų darbuotojai kai kuriose srityse jau gražiai bendradarbiauja. Neseniai LKKA vyko bendrai organizuota konferencija, kartu rengiama olimpinio ugdymo programa, vykdomas moksleivių testavimas. "Tačiau toks testavimas gali būti taikomas ir studentų fizinei būklei įvertinti, bet kol kas normatyvai nėra jiems adaptuoti. Manau, čia pajėgūs būtų padėti patys vyresniųjų kursų studentai, pavyzdžiui, praktikų metu", - siūlė M.Laurutėnaitė.
KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas sakė, jog Departamentas mielai pasinaudos LKKA siūlomomis paslaugomis, jeigu tik jas bus galima pritaikyti praktikoje. Tačiau jis nenorėjo sutikti, kad LKKA būtų išskirta iš kitų aukštųjų Lietuvos mokyklų, kuriose rengiami sporto specialistai. Anot A.Raslano, tarp aukštųjų mokyklų turi vykti sveika konkurencija: "Kiekvienas savo sugebėjimus įrodys konkrečiais darbais. Jums patikėta kurti modelines sportininkų charakteristikas, rudenį, ko gero, organizuosite mokslinę konferenciją".
LKKA prorektorius akademiniams reikalams Gediminas Mamkus supažindino, kaip organizuojamos studijos. Studijų koordinavimo sistemoje anksčiau nebuvo studijų programų koordinatorių bei studijų programų komitetų. Pastarųjų funkcija - svarstyti studijų programas, teikti pasiūlymus katedroms ir t.t. LKKA pageidautų, kad prie studijų programų kūrimo darbų prisidėtų ir KKSD atstovai, treneriai, todėl jie norėtų juos matyti šių komitetų sudėtyje.
Iki šiol nėra ištirta, koks yra sporto specialistų poreikis, kokių sporto specialistų reikia daugiausiai. Iš pastarųjų metų priėmimo į LKKA konkursų matyti, kad padaugėjo stojančiųjų į kūno kultūros mokytojo, sveikatos ugdytojo specialybes, sumažėjo norinčių tapti sporto ir turizmo vadybininkais. Būsimieji treneriai didžiausius konkursus įveikia, pasirinkdami bokso, futbolo, kultūrizmo, dziudo, krepšinio specializacijas, o mažiausius - gimnastikos, baidarių ir kanojų irklavimo. Beje, slidinėjimo specialistu pernai nepanoro tapti nė vienas studentas.
Šiais metais pirmą kartą bus teikiamos labai didelės lengvatos stojantiems į LKKA pasaulio bei Europos čempionatų dalyviams, kiek mažesnės - Lietuvos čempionatų prizininkams. Į nuogąstavimus, kad geri sportininkai ne visada tampa gerais treneriais ar mokytojais ir jie gali užkirsti kelią studijuoti tikrai gabiems jaunuoliams, A.Skurvydas atsakė, jog didelio meistriškumo sportininkai sudarys tik apie 10 proc. visų studentų, be to, tokias lengvatas turės ne visų, o tik olimpinių sporto šakų atstovai.
Bendrų LKKA ir KKSD pastangų reikia sprendžiant kitą problemą - baigę akademiją jauni specialistai ne visada gauna darbą. Pavyzdžiui, taip yra su populiaria šiuo metu sveikatos ugdytojo specialybe.
LKKA ir KKSD vadovai sutinka, kad būtina daryti rinkos poreikių tyrimus, prognozuoti ateities poreikius ir pagal tai rengti atitinkamus sporto specialiastus. Čia būtina suvienyti abiejų institucijų jėgas. LKKA rektoriaus žodžiais, pirmieji žingsniai šia kryptimi jau daromi: LKKA Strateginės veiklos gupėje yra vienas magistrantas, kuris atsakingas už rinkos tyrimą ir prognozes.
Kita aktuali šiuo metu problema - esamų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, licencijavimas. Anot Tęstinių studijų centro vadovės Skaistės Byčkovienės, jų organizuojamuose trijų savaičių kursuose licencijas jau gavo 75 sporto specialistai. Šiuo metu užsiregistravę dar 250. Didžiąją jų daugumą sudaro žmonės, turintys aukštąjį ne kūno kultūros išsilavinimą. Pagal sporto šakas daugiausiai yra krepšinio, dziudo, orientavimosi sporto trenerių.
Nors S.Byčkovienė gana kritiškai vertino kitų universitetų siūlomas kursų licencijai gauti programas, KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo Evaldo Skyriaus nuomone, jog LKKA turi ne uždaryti jiems kelią, bet atvirkščiai - ateiti į pagalbą: "Mes norime, kad žmonėms būtų patogiau, kad nereikėtų ilgam ir toli važiuoti iš namų, todėl labai gerai, kad licencijas galima įsigyti keliuose universitetuose".
Vėliau LKKA delegacija susitiko ir su sporto šakų federacijomis. Joms taip pat buvo išdėstyta nauja Akademijos darbo kryptis bei pasiūlyta konkrečiai bendradarbiauti pasirašant sutartis. Prieš metus Akademijos pasiūlymu nemokamai testuoti sportininkus pasinaudojo tik kelios federacijos. Ir nors "nemokami" metai jau baigėsi, tačiau LKKA atstovai žadėjo, jog norinčioms bendradarbiauti federacijoms paslaugas dar teiks nemokamai, kad šios patikėtų tuo, ką jie sugeba, įsitikintų mokslo nauda. LKKA yra penkios laboratorijos, kurių specialistai gali pasiūlyti pagalbą rengiant didelio meistriškumo sportininkus, t.y. atrinkti talentingus sportininkus, planuoti krūvius, kontroliuoti sportininkų rengimąsi, juos testuoti; kuriant sportininkų rengimosi sistemas, kai atsižvelgiama į jų amžių; rengiant sveikatingumo programas; atrenkant specialistus pagal paklausą, juos rengiant; teikiant sporto vadybos konsultacijas ir kt.