Švietimo per sportą metai baigėsi, prasidėjo – Tarptautiniai sporto ir kūno kultūros metai

Data

2005 02 17

Įvertinimas
0

Vasario 15 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko seminaras-konferencija, skirta 2004-ųjų – Europos švietimo per sportą metų rezultatams apibendrinti ir paskelbti 2005-uosius – Tarptautiniais sporto ir kūno kultūros metais.
"Jaunimo sveikata, užimtumas, švietimas – tai visąlaik aktuali problema, todėl tiek daug dėmesio kūno kultūrai ir sportui skiria įvairios Europos institucijos, dedikuoja šiai gyvenimo sričiai vienus metus po kitų, taip siekdamos paskatinti būti aktyvesnes mus – nacionalines sporto organizacijas", – pradėdamas konferenciją kalbėjo KKSD gen. direktorius Vytas Nėnius. Jis pasidžiaugė praėjusiais metais ir Švietimui per sportą skirtais renginiais, kurių skambiausiu akcentu tapo gegužės 1 d. vykusi vaikų ir jaunimo šventė "Judėk ir tobulėk". "Viliamės, kad ji sujudino ir paskatino sportuoti ne vieną. Kiti metai – Tarptautiniai kūno kultūros ir sporto metai – taip paskelbė Jungtinės Tautos. Ir 2005-aisiais vyks daug sporto renginių, kurie bus dedikuoti būtent tam. Tai ir Lietuvos jaunučių bei jaunimo sporto žaidynės, VII pasaulio lietuvių sporto žaidynės, sukviesiančius tautiečius pabendrauti ir pasportuoti iš viso pasaulio, ir kt., – sakė šalies sporto vadovas. Konferencijoje dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Rytis Zuoza pasidžiaugė stiprėjančiu švietimo ir sporto institucijų bendradarbiavimu, papasakojo apie Švietimo ir mokslo ministerijos indėlį į sportinės veiklos propagavimą Lietuvoje.          Kaip informavo KKSD Kūno kultūros strategijos skyriaus vyr. specialistė Švietimo per sportą metų koordinacinio komiteto sekretorė Inga Smalinskaitė, darbas šiais metais buvo vykdomas dviem kryptimis – renginiai Lietuvoje ir tarptautinė veikla. Anot jos, Lietuva buvo aktyvi ir pateikė kelias dešimtis projektų finansinei paramai iš ES gauti. Septyniems iš jų – Radviliškio Lizdeikos gimnazijos projektui "Olimpiečiai tarp mūsų", Lietuvos futbolo federacijos "Sugrąžinkime vaikus į stadionus", Kūno kultūros ir sporto departamento "Švietimas sportu – naujos kokybės mokyklos galimybė", Lietuvos kūno kultūros akademijos "Efektyvus švietimas – laisva ir visiems prieinama informacija", VšĮ Kartingo sporto centro "Švietimas per sportą – vertybių, pagrįstų žinojimu, ugdymo ir socialinės integracijos pradžia", Lietuvos studentų sąjungos "Sveikas universitetas –integralus gyvenimo kokybės gerinimas", orientavimosi sporto klubo "Perkūnas" "Orientavimosi sportas – vaikų ir jaunimo specialiųjų poreikių ugdymo modelis" – ES skyrė finansavimą – iš viso beveik 100 tūkst. eurų. Šių projektų autoriai ir įgyvendintojai su konferencijos dalyviais pasidalijo gerąja patirtimi.          Konferencijos pabaigoje buvo apdovanoti keli minėtų projektų rengėjai, penkios Lietuvos visuomeninės organizacijos, aktyviausiai įgyvendinusios Švietimo per sportą metų tikslus, taip pat žiniasklaidos atstovai.