Svarbiausi klausimai aptarti su sporto federacijomis

Data

2002 05 21

Įvertinimas
0

2002 m. gegužės 21 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų, sąjungų generalinių sekretorių pasitarimas, kuriame buvo aptarti aktualūs sporto federacijoms klausimai, pasidalyta naujausia informacija.
KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas kalbėjo apie 2003 m. Lietuvos sporto varžybų kalendoriaus ir rinktinių sudarymo bei finansavimo kriterijus. Kaip sakė A.Raslanas, varžybų kalendoriai turi būti sudaromi gana detaliai, nurodant ne tik datas ir pavadinimus, bet ir trenerių bei sportininkų pavardes, planuojamus rezultatus ir t.t. Iš turimų tik SELL žaidynių ir oro balionų čempionato pateikti duomenys atitinka reikalavimus. Kalbėtojas pabrėžė, kad bus griežčiau kontroliuojama, kokiose varžybose ir kiek sportininkų dalyvavo. Mat esama faktų, kad federacijos, siekdamos naudos, kartais piktnaudžiauja tarptautinių varžybų pavadinimu.
Vyriausioji specialistė-gydytoja antidopingo programai Rima Berlovienė kalbėjo apie šių dienų sporto "rykštę" - dopingą. Iki šiol teisę tikrinti sportininkus Lietuvoje turėjo Antidopingo komisija bei tarptautinių federacijų atstovai. Nuo šių metų atsirado dar vien galinga organizacija - WADA - Pasaulinė antidopingo asociacija. Neseniai šios organizacijos atstovai jau lankėsi Lietuvoje, lankysis jie ir ateityje. Federacijos paragintos tiksliau sudarinėti treniruočių ir varžybų tvarkaraščius, kadangi WADA atstovai susidūrė su problema: jie ne visada rasdavo sportininkus treniruočių metu, kaip tikėtasi. Be to, R.Berlovienė akcentavo, jog federacijos savo lėšomis turi atlikti dopingo testus ir per nacionalinius čempionatus, ypač individualiųjų sporto šakų. Tačiau susirinkusieji neslėpė skepticizmo - vienas dopingo testas kainuoja 1000 Lt.
Sporto strategijos skyriaus specialistas Aivaras Salamakinas priminė federacijų atstovams, kam reikalingos sporto šakų plėtojimo programos. Šios programos - anaiptol nėra formalumas. Jos padeda tikslingai planuoti veiksmus patiems sporto šakos atstovams, o KKSD gauna informaciją apie tai, kaip tikslingai naudojamos lėšos. Deja, iki šiol nemaža federacijų nepateikė jų sporto šakų plėtojimo programų. Federacijų generaliniams sekretoriams buvo pasiūlyta pasinaudoti Sporto strategijos skyriaus vedėjo Algimanto Kukštos metodine medžiaga, kaip rengti šias programas.
KKSD toliau vyksta naujausių technologijų įdiegimo darbai. Kaip kuriama elektroninė duomenų bazė "Atėnai 2004", pademonstravo Lietuvos sporto informacijos centro darbuotojas Linas Tubelis. Pagrindinis šios elektroninės duomenų bazės tikslas - sekti savų ir užsienio šalių sportininkų rengimąsi olimpinėms žaidynėms ir, turint visą naujausią informaciją, gerinti mūsų olimpiečių pasirengimą. Informacija bazėje pateikta dviem stambiomis grupėmis: olimpinės rinktinės nariai ir kandidatai bei olimpinio rezervo rengimas. Informacija bus labai išsami, nes duomenys bus imami iš Lietuvos olimpinio sporto centro, Vilniaus sporto medicinos centro, Lietuvos sporto federacijų sąjungos bei interneto.
LSIC vadovas Zigmantas Motiekaitis, kalbėjęs apie Lietuvos sporto federacijų, asociacijų, sąjungų duomenų įtraukimą į Lietuvos sporto organizacijų registrą, pasidžiaugė, kad per keletą mėnesių federacijų, besinaudojančių elektroniniu paštu, skaičius padidėjo maždaug nuo 40 iki 70 proc.
KKSD finansininkė Lina Verbienė pasitarimo dalyvius informavo, kad iki šiol federacijos buvo finansuojamos tvarkingai. Nesklandumų kildavo tik dėl pačių federacijų kaltės, nes šios dažnai pateikia neteisingai sudarytas sąmatas. Sporto bazių ir investicijų skyriaus vedėjas Edmuntas Matusevičius paragino federacijas pateikti duomenis apie sporto objektus, kuriais jie naudojasi, kad būtų atlikta tiksli inventorizacija.
Apibendrindamas išsakytas mintis, KKSD gen. direktorius Vytas Nėnius dar kartą pabrėžė, jog federacijos turi gerai įsiskaityti į tarptautinių varžybų organizavimo sąlygas ir pagalvoti apie savo galimybes. Šioms reikmėms Lietuva gali per metus skirti ne daugiau kaip 2 mln. Lt, o tokia sąmata buvo pateikta vien tik trijų kitų metų tarptautinių renginių - SELL žaidynių, oro balionų čempionato bei Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynių. Sąmatos, aišku, buvo grąžintos rengėjams patikslinti. V.Nėnius taip pat sakė, jog kitąmet bus skiriamas didesnis dėmesys sporto bazių renovacijai. Federacijų generaliniams sekretoriams jis pakomentavo tai, kas jau padaryta, tvarkant įstatyminę bazę, kokių pakeitimų dar siekiama.