Sutartis tarp KKSD ir Mykolo Romerio universiteto

Data

2006 12 11

Įvertinimas
0
2006-12-11  Sutartis tarp KKSD ir Mykolo Romerio universiteto.jpg

Gruodžio 11 d. Kūno kultūros ir sporto departamente KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas ir  Mykolo Romerio universiteto rektorius Alvydas Pumputis pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp šių dviejų institucijų. "Tai viena iš labiausiai sportuoti skatinančių Lietuvos aukštųjų mokyklų. Ji sudaro puikias sąlygas sportininkams tobulėti," – pabrėžė šalies sporto vadovas. Aukštosios mokyklos rektorius patikino: "Pagarba sportui Universitete tik didėja.”

Sutartyje numatyta, jog Universitetas vykdys mokslinį tiriamąjį darbą fizinio parengtumo klausimais, susijusiais su profesine veikla (policijos pareigūnai, kariai ir kt.). Jau pavasarį planuojama testuoti apie 1000 pareigūnų ir nustatyti jų fizinio parengtumo lygį. Universitetas imasi kurti sporto vadybos, sporto teisės ir sporto psichologijos studijų programas ir pagal jas rengti specialistus, kurių šiuo metu Lietuvoje labai trūksta. Šias magistrų pakopos studijų programas žadama pradėti įgyvendinti nuo kitų metų rugsėjo pirmosios dienos.

Universitetas dalyvaus sportininkų talentų išsaugojimo programoje. Palaikydamas glaudžius ryšius su Lietuvos olimpiniu sporto centru, prisidės prie didelio meistriškumo sportininkų – Universiteto studentų – rengimo. Kaip žinoma, Mykolo Romerio universitetą baigė tituluoti šiuolaikinės penkiakovės meistrai Andrejus Zadneprovskis ir Edvinas Krungolcas, šiuo metu universitete mokosi penkiakovininkas Justinas Kinderis. Tarp Universiteto studentų taip pat yra pajėgių šalies dziudo ir sambo imtynių atstovų, kitų sporto šakų atletų. Beje, Universitetas turi ketinimų suburti ir Lietuvos moterų krepšinio komandą. Be to, numatoma sudaryti galimybes Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institute atlikti dopingo mėginių tyrimus.

Gerinant sąlygas Universiteto studentams sportuoti, numatytas bendradarbiavimas su Vilniaus miesto futbolo klubu – Universitetas  dalyvaus rengiant 2007–2013 m. programą Europos Struktūriniams fondams dėl Jomanto parko pritaikymo Universiteto sporto reikmėms.

Tai jau penktoji aukštoji mokykla, su kuria KKSD pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Kaip sakė KKSD gen. direktorius A.Raslanas, KKSD sutartis su Klaipėdos universitetu apima ikimokyklinio amžiaus vaikų sportinio ugdymo klausimus, su Šiaulių universitetu – neįgaliųjų, su Vilniaus pedagoginiu universitetu – didelio meistriškumo sportininkų, su Lietuvos kūno kultūros akademija – akademinius klausimus. Ši sutartis aprėps teisėtvarkos sritį.