Susitikimas Seimo Audito komitete

Data

2005 02 08

Įvertinimas
0

Vasario 8 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo Valstybės kontrolės ir Kūno kultūros ir sporto departamento vadovai.
Kaip sakė KKSD generalinis direktorius Vytas Nėnius, posėdyje aptarta sporto organizacijų finansavimo padėtis. Valstybės kontrolė konstatavo: 2003 m. KKSD buhalterinė apskaita neatitiko neseniai priimtų įstatymų reikalavimų, turtas sporto organizacijoms ir viešosioms įstaigoms buvo perduotas ne pagal galiojančią tvarką, KKSD balansas buvo sudaromas ne pagal priimtą metodiką, tačiau į kontrolės padarytas išvadas, kurios 2004 m. gegužės mėn. pateiktos KKSD, buvo atsižvelgta. Departamentas sudarė priemonių planą, kurį pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ir nurodyti trūkumai buvo pašalinti: buhalterinė apskaita tvarkoma pagal priimtas instrukcijas, sutvarkytas turto registras, žemės nuomos sutartys, atlikta turto inventorizacija. Apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija taip pat buvo informuota. KKSD buvo padaryti tam tikri struktūriniai pakeitimai: nekvalifikuoti darbuotojai pervesti į kitas pareigas arba jų paslaugų atsisakyta, padidintas Finansų skyriuje dirbančių specialistų skaičius, be to, numatoma priimti vidaus audito specialistą, sustiprinti revizorių darbą. Posėdyje taip pat konstatuota, jog iki galo dar liko nesutvarkyta dalis Vingio stadiono registro dokumentų, tačiau tai neatlikta dėl to, jog Vilniaus miesto savivaldybė nesutvarkiusi detaliųjų planų, taip pat dar liko nesutvarkyta dalis VšĮ !"!Nemuno žiedas"  lenktynių trasos registro dokumentų. Šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamentą tikrina dvi Valstybės kontrolės tarnybos – Finansų ir Vidaus audito. Savo išvadas jos pateiks š. m. gegužės mėn. Posėdyje sutarta, kad gavus šias išvadas LRS Audito komitete vėl įvyks Valstybės kontrolės ir KKSD vadovų susitikimas, bus priimti atitinkami sprendimai.