Strateginių klausimų ekspertų komisija

Data

2003 11 26

Įvertinimas
0

Lapkričio 25 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Lietuvos sporto strateginių klausimų ekspertų komisijos posėdis.
Pristatydama Vilniaus miesto kūno kultūros ir sporto plėtojimo 2003-2004 m. programą, vedėjo pavaduotoja Marija Žalkauskienė tvirtino, jog strateginių tikslų įgyvendinimui pagrindinė kliūtis - menkas finansavimas: "Mes gauname tik pusę to biudžeto, kurio prašome". Anot jos, sporto veikla Vilniaus mieste nelaikoma prioritetine veikla.
Posėdyje buvo pristatyta Lietuvos studentų sporto asociacijos veikla. LSSA prezidentas Česlovas Garbaliauskas informavo, kad Lietuvai suteikta teisė rengti 2006 m. pasaulio studentų akademinio irklavimo čempionatą. "Tai bus pirmas kartas, kai mūsų šalyje vyks apskritai pasaulio studentų čempionatas", - teigė jis. Čempionato dalyviai patys mokės už gyvenimą ir maitinimą, todėl čempionato surengimas neturėtų pareikalauti didelių papildomų išlaidų: "Sporto bazė Trakuose neseniai įrengta, sutvarkyta, manau, kad Lietuvai šis renginys 2006 m. priimtinas", - sakė KKSD gen. direktorius Vytas Nėnius.
Komisijoje buvo aptarti 2003 m. Lietuvos jaunučių ir jaunimo sporto žaidynių rezultatai. KKSD Sporto strategijos skyriaus vedėjas Algimantas Kukšta teigė, kad šiemet jaunųjų sportininkų tarptautinėse varžybose iškovotas rekordinis medalių skaičius. Tai liudija, kad varžybų sistema, ugdant didelio meistriškumo sportininkus, Lietuvoje sutvarkyta.
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas supažindino komisijos narius su Lietuvos olimpinės rinktinės narių šių metų rezultatais Europos ir pasaulio čempionatų olimpinių rungčių varžybose. Du aukso medaliai šiemet buvo iškovoti Europos čempionatuose (penkiakovė, krepšinis) ir trys medaliai - pasaulio čempionatuose (1 aukso - lengvoji atletika, 1 sidabro - dviračių sportas ir 1 bronzos - baidarių ir kanojų irklavimas). "Pasaulio čempionams turėtume kelti uždavinį iškovoti olimpinį medalį, priešingu atveju jų pasirodymą laikytume kaip ne visai sėkmingą", - savo įsitikinimą išreiškė šalies sporto vadovas, nesutikdamas su siūlymais palikti platesnius planuojamų rezultatų diapazonus.
Kalbant apie Lietuvos organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo planus akcentuota, jog kitais metais daug dėmesio reikės skirti integracijos į Europos Sąjungą grandies stiprinimui. ES struktūrą išmanančių specialistų pasitelkimas, projektų rengimas, patirties sėmimasis iš dabartinių ES šalių sporto plėtojimo srityje, prioritetų nustatymas - visa tai kitų metų darbai, turintys užtikrinti, kad būtų pasinaudota ES teikiamomis galimybėmis.
2004 m. pavasarį buvo planuota surengti IV Lietuvos sporto kongresą. Tačiau Lietuvos sporto strateginių klausimų ekspertų komisija pritarė, kad kongresą tikslinga metams atidėti: "2005 m. pavasarį Lietuva jau bus įstojusi į Europos Sąjungą, tad matysime, kokie pirmieji pakitimai įvyko, bus praėjusios olimpinės žaidynės, tad kongrese galėsime apibendrinti ir įvertinti jų rezultatus", - sakė šalies sporto vadovas.