Sporto veiklų organizavimas perkeliamas į švietimo sistemą

Data

2018 11 07

Įvertinimas
0
KKSD_logo.jpg

Šių metų spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos sporto įstatymą, atnešusį daug lauktų pasikeitimų. Pirmiausia tai, kad valstybės sporto politiką formuos, koordinuos ir įgyvendins Švietimo ir mokslo ministerija, kuri nuo 2019 m. sausio 1 d. taps Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Naujame įstatyme numatyta daugiau dėmesio skirti visuomenės fizinio aktyvumo skatinimui ir didelio meistriškumo sportui.

Numatyta, kad sporto projektai bus finansuojami per Sporto rėmimo fondą (ankščiau buvusį Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą) – lėšos bus skiriamos fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo plėtrą skatinančiomis veiklomis, sporto renginių organizavimui, kvalifikacijos tobulinimui, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Sporto rėmimo fondo lėšos 2019 metais padidės iki 13,6 mln. eurų (2018 m. buvo skirti 6,6 mln. eurų), o 2021 metais – iki beveik 21 mln. eurų. Ne mažiau kaip 10 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų bus skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Projektus, susijusius su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, administruos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Likusias veiklas administruos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ar švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų finansavimo tvarką, Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas ir Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalį nustatys Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Atsiradus naujai informacijai, supažindinsime nedelsiant.

 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 nauja redakcija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymas