Sporto vadovai diskutavo apie loterijas ir azartinius lošimus

Data

2004 12 06

Įvertinimas
0

Gruodžio 1–3 d. Hagoje vyko neformalus ES šalių sporto ministrų susitikimas.
Viena svarbiausių temų, nagrinėta Hagoje, dėl loterijų ir azartinių lošimų įtraukimo į rengiamą ES paslaugų rinkos direktyvą, kurios tikslas – suvienodinti šalių teisės aktus, reglamentuojančius loterijas ir azartinius lošimus, ir pašalinti kliūtis paslaugų judėjimui ES. Visose ES šalyse, išskyrus Lietuvą, loterijų ir azartinių lošimų sritis yra valstybės monopolis – visiškai ar iš dalies tas įmones yra įsteigusi valstybė ir dalį gauto pelno skiria kultūrai, sportui ir kt. sritims remti. Susitikime dalyvavusių valstybių vadovai išreiškė nuomonę, jog šios srities vis dėlto  nereikėtų įtraukti į ES direktyvą, o palikti šalims spręsti pačioms, nes tai vienas svarbiausių šaltinių sportui remti. Nyderlandų atstovas Pieteris De Waelis pateikė pavyzdžių: Vokietijoje iš loterijų ir azartinių lošimų sportui skiriama 500 mln. eurų, Lenkijoje – 115 mln. eurų. 2005 m. sausį ES pradės pirmininkauti Liuksemburgas. Buvo aptartos temos, kurias sporto vadovai nagrinės šios šalies pirmininkavimo metu. Be jau įprastiniais tapusių klausimų, tokių kaip švietimas per sportą, Sutarties dėl Konstitucijos Europai straipsnis dėl sporto, tolesnės diskusijos dėl  loterijų ir azartinių lošimų, taip pat bus svarstoma vaikų ir jaunimo mažo fizinio aktyvumo priežastys, sporto reikšmė darbo rinkai. Beje, sporto vadovams prisistatė vienas iš 25 ES komisarų slovakas Janas Figelas, kuris yra atsakingas už kultūrą ir švietimą, o kartu – ir už sportą. Jis informavo apie komisijos nuveiktus darbus sporto srityje, pažymėjo, kad jau dabar bus pradėta rengtis Sutarties dėl Konstitucijos Europai įgyvendinimui sporto srityje, nors iki jos įsigaliojimo liko dar treji metai.       Sporto vadovai susitikime buvo informuoti, kad kaip ir buvo siekta, WADA Fondo tarybos viceprezidentu tapo Danijos kultūros ministras Brianas Mikkelsenas, o Vykdomojo komiteto nariu išrinktas Prancūzijos jaunimo ir sporto reikalų ministras Francois Lamour.