Sporto šakų federacijų, sąjungų, asociacijų dėmesiui

Data

2009 12 04

Įvertinimas
0

Gruodžio 14–16 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir Lietuvos sporto federacijų sąjunga pradeda sporto šakų federacijų 2010 metų darbo ir tolesnio bendradarbiavimo galimybių su federacijomis aptarimus. Federacijų atstovai turi pristatyti komisijai šiuos dokumentus (pagal pridedamą atvykimo grafiką):

• Raštišką sporto šakos plėtojimo šalyje 2009 m. ataskaitą (12 psl.). Ataskaitoje turi būti trumpai aprašyta, kaip federacijai pavyko įgyvendinti šakos plėtojimo (geografija, užsiiminėjančių skaičius ir t. t.) miestuose ir rajonuose planą, kas nuveikta ieškant sportinės pamainos ir ją rengiant, kas nuveikta rengiant didelio meistriškumo sportininkus, kas naujo įgyvendinant sporto varžybų sistemą. Prašome informuoti raštu, kas labiausiai trukdo plėtoti sporto šaką, ir pateikti siūlymus, kaip tuos trukdymus būtų galima pašalinti.
• Užpildytą 2009 m. sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos statistinę 
formą Nr. SF-1.
• Iki galo užpildytus 2010 m. Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių rinktinių sąrašus. Nestrateginės sporto šakos pateikia tik suaugusiųjų rinktinių sąrašus. Ypač reikia atkreipti dėmesį į planuojamus rezultatus pasaulio ir Europos čempionatuose.
• 2010 m. sporto šakos varžybų kalendorius. Kalendoriuje turi būti įrašytos tik tos varžybos, kurias vykdo federacija arba kurias federacija laiko svarbiomis, o iš tarptautinių tik tos, kuriose dalyvaus šalies sportininkai.
• Lietuvos sportininkų, 2009 m. laimėjusių prizines vietas svarbiausiuose tarptautiniuose renginiuose, sąrašus.
• Sporto šakos federacijos, sąjungos, asociacijos sportininkų meistriškumo rodiklius ir jų įvertinimą sutartiniais taškais, vadovaujantis 2009–2012 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo sporto šakų plėtotei principais.  Kartu pateikiami svarbiausių 2009 m. tarptautinių varžybų protokolai.
Komisija, apibendrinusi gautą medžiagą, pateiks išvadas ir siūlymus suinteresuotoms sporto organizacijoms, taip pat Biudžeto lėšų skyrimo sporto šakų plėtojimui ekspertų komisijai dėl bendradarbiavimo sutarčių 2010 metams pasirašymo.
 
Visi dokumentai ir jų pateikimo grafikas...