Sporto kvalifikacijos bus įvedamos į Europos kvalifikacijų sandarą

Data

2010 10 26

Įvertinimas
0

2010 m. spalio 21─22 d. Antverpene įvyko neformalus Europos Sąjungos ministrų, atsakingų už sportą, susitikimas. Lietuvai susitikime atstovavo Kūno kultūros ir sporto departemento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Klemensas Rimšelis ir vyriausiaisis specialistas tarptautiniam bedradarbiavimui Sigitas Stasiulis. Susitikimo dalyviai aptarė sporto kvalifikacijų ir kitus klausimus.

Europos Sąjungoje, kaip ir Lietuvoje, sporto kvalifikacijos turi būti įvestos į Europos kvalifikacijų sandarą iki 2012 m. Be to, Lietuvoje taip pat bus sudaromas sporto kvalifikacijų ir sporto darbuotojų poreikio žemėlapis, kad būtų išsiaiškinta kiek ir kokių mūsų šaliai reikia sporto specialistų.
 
2008 metais atlikta „Sporto sektoriaus studija“ parodė sporto darbuotojų kvalifikacijų ir sporto sektoriau poreikių neatitikimą. Studijoje pažymėta, kad sporto darbuotojams trūksta bendrųjų ir praktinių gebėjimų, akcentuotas užsienio kalbų žinių trūkumas, jauniesiems treneriams stinga naujovių ieškojimo bei diegimo gebėjimų, o sporto vadybininkams ─ strateginio planavimo žinių. Šie gebėjimai ypač svarbūs sparčiai vystantis sporto sektoriui. Lietuvos aukštosiose mokyklose yra apie 20 skirtingų pavadinimų studijų programų, kurios priskirtinos sporto sferai. Dauguma programų – pedagoginės ir yra skirtos parengti kūno kultūros mokytojus bendrojo lavinimo mokykloms bei trenerius. Tuo tarpu didesnis poreikis ─ specialistų, kurie galėtų dirbti įvairiose sporto organizacijose, sporto klubuose, sveikatingumo įstaigose ir pan. Todėl rekomenduojama pertvarkyti studijų programas, tobulinti jų turinį orientuojantis į rinkoje paklausias kvalifikacijas.