Sporto federacijų dėmesiui. Informacija dėl Programos finansavimo panaudojimo ketvirčio ataskaitos

Data

2019 03 28

Įvertinimas
0
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties 7 straipsniu programos vykdytojas privalo iki 2019 m. balandžio 8 d. pateikti Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Programos finansavimo panaudojimo ketvirčio ataskaitą (forma Nr. 1).

Forma Nr. 1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a466a9701a5311e9875cdc20105dd260