Sporto aktualijos - Kūno kultūros ir sporto komisijoje

Data

2002 11 04

Įvertinimas
0

Lapkričio 4 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Kūno kultūros ir sporto komisijos posėdis. Komisijai svarstyti buvo pateikti 5 klausimai.
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Evaldas Skyrius pristatė Lietuvos respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Dabar galiojančiame įstatyme neapibrėžt ospagrindinės sporto sąvokos, nesuformuluota vieninga sporto organizacijų sistema, netikslingai gana detaliai nusakytos kitų institucijų, tiesiogiai nevykdančių sporto politikos, funkcijos ir kt. Komisijos nariai per porą savaičių pateiks savo siūlymus dėl įstatymo projekto. Komisijos bei ministerijų pastabomis papildytas įstatymo projektas bus teikiamas Vyriausybei.
KKSD dalyvauja rengiant tarpinstitucinę Vaikų ir jaunimo socializacijos programą. Tai programa, orientuota į pagalbą vaikui ir jo šeimai, vaikų užimtumo plėtojimo galimybes ir kt. Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja Milda Laurutėnaitė pristatė KKSD numatomas vykdyti priemones. Iš esmės Komisija, pateikusi tam tikrų pasiūlymų, programai pritarė.
Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos sprendimą "Dėl 2003 metų paskelbimo Europos neįgaliųjų metais", paskelbė 2003 m. Neįgaliųjų metais Lietuvoje. KKSD irgi numatė atitinkamas priemones, kurios apima ir didelio meistriškumo, ir masinį neįgaliųjų sportą. Bus rengiami kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos neįgaliųjų sporto šakų rinktinės nariams, žadama numatyti negaliųjų žmonių sporto klubų rėmimo ir finansavimo tvarką, renovuojamos ir neįgaliųjų poreikiams pritaikomos sporto bazės, rengiamos masinės sporto šventės ir t.t.
KKSD gen. direktorius Vytas Nėnius Komisijos narius supažindino su 2003 m. sporto finansavimo kryptimis ir principais, kurie iš esmės liko tokie patys kaip ir šiais metais. Nors kitąmet sporto biudžetas turėtų padidėti maždaug dviem milijonais, lėšų, skirtų sporto priemonėms įgyvendinti, sumažės. O 2003 m. Lietuvos sportui itin svarbūs, kadangi būtent tais metais dauguma sportininkų turės iškovoti kelialapius į Atėnų olimpines žaidynes. Atsižveldama į tai, Komisija nutarė rašyti kreipimąsi į LR Vyriausybę ir jame išdėstyti visus motyvus, kodėl reikalingos ir kam būtų skiriamos papildomos lėšos.
Komisijai buvo pateikta Lietuvos sporto žaidynių, skirtų Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui paminėti, organizacinio komiteto projektas. Komisija pritarė sudėčiai ir pasiūlė į organizainį komitetą taip pat įtraukti Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Tautinių mažumų departamento atstovus.