Sportas ES įgija vis daugiau galių

Data

2009 10 06

Įvertinimas
0

Rugsėjo 30–spalio 1 d. Solnoje (Švedija) vyko ES sporto direktorių posėdis, kuriame Lietuvai atstovavo Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktoriaus pavaduotojas, vykdantis gen. direktoriaus funkcijas, Ritas Vaiginas. Pagrindinis klausimas, aptartas posėdyje, – ES sporto politikos kryptys ir priemonės, kaip jas įgyvendinti.
ES kūno kultūrą ir sportą vis labiau pripažįsta kaip itin svarbią gyvenimo sritį, o sporto politika įgauna vis daugiau realaus pagrindo. Iki šiol ES nereglamentavo kūno kultūros ir sporto srities, tačiau ji netrukus turėtų įgauti ES teisinį statusą – kai ES reformų sutarčiai, kuriai savaitgalį pritarė Airija, pritars likusios dvi valstybės – Lenkija ir Čekija. Tada sportas galėtų būti priskirtas, pvz., Švietimo, kultūros ir jaunimo tarybai, o šalia iki šiol vykusių neformalių sporto vadovų susitikimų, būtų sudaryta ir formali darbo grupė.
Nepaisant dar nesibaigusio ES reformų sutarties ratifikavimo proceso, jau rengiamas Sporto programos projektas. ES Sporto programoje išskiriamos keturios kryptys: skatinti sveikatą stiprinančią fizinę veiklą; remti sporto švietimą ir mokymą; populiarinti Europos pagrindines vertybes ir remti neįgalių asmenų sportą; remti lyčių lygybę sporto srityje. Pagal šias keturias kryptis Europos komisija jau anksčiau buvo paskelbusi konkursą ir gavo 264 projektus, kurių geriausius iš dalies finansuos – tam skirta 4 mln. eurų. Gavę finansavimą projektai bus įgyvendinami 2010 m., o toliau rengiant ES Sporto programą bus remiamasi šių geriausių projektų patirtimi. ES Sporto programą planuojama baigti 2010–2011 m., o iki 2012 m. rudens tikimasi baigti visas teisines procedūras ir šią programą patvirtinti ES institucijose. Patvirtinus programą, nuo 2013 m., ES šalims narėms pagal nustatytus kriterijus būtų skiriamas ES finansavimas sveikatinimui per sportą, sportui visiems ir neįgaliųjų integracijai per sportą. Kaip žinoma, iki šiol atskiro finansavimo sporto sričiai ES neskirdavo.
ES sporto direktorių susitikime aptartos ir sporto statistikos rinkimo aktualijos. Siekiant kontroliuoti ES gyventojų fizinio aktyvumo situaciją ir imtis atitinkamų priemonių, planuojama kaupti ir nuolat analizuoti duomenis, kaip keičiasi ES gyventojų fizinio aktyvumo įpročiai. Todėl EK statistikos duomenų rinkimo įstaiga EUROSTATAS šių metų pabaigoje atliks antrąją ES gyventojų apklausą apie dalyvavimą sportinėje veikloje ir palygins, kaip pasikeitė jų įpročiai per pastaruosius kelerius metus – pirmoji tokia apklausa buvo atlikta 2004 m. Jau numatyta, kad trečioji apklausa bus surengta 2012 m.
Solnoje sporto direktoriai taip pat aptarė lažybų, lošimų, azartinių žaidimų klausimą, kuris aktualus daugeliui valstybių. Itin aktualu lažybos internete, kadangi internetinės lažybų bendrovės, organizuodamos lošimus, paprastai pasiima pelną nemokėdamos jokių mokesčių varžybų organizatoriams. Todėl, pvz., Prancūzijoje rengiamas įstatymas, pagal kurį bus steigiama lošimų internete stebėjimo taryba.  Prancūzai planuoja, kad iš mokesčių, kurie bus surinkti iš tokių bendrovių, be kitų sričių, bus finansuojamas sportas – jam numatoma skirti 1,8 proc. surinktų mokesčių, o tai 2012 m., jų skaičiavimais, sudarytų, 54 mln. eurų.