Skelbimas dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo ekspertų atrankos

Data

2016 11 09

Įvertinimas
0
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba organizuoja ekspertų, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšoms gauti pateiktų paraiškų vertinimui, atranką.

Reikalavimai pretendentams
Asmenys, pretenduojantys teikti Fondo lėšoms gauti pateiktų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti darbo (profesinės veiklos) patirties toje Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnyje nustatytoje Fondo lėšomis remiamoje veiklos srityje, į kurią pateiktų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas numato teikti.
Asmuo, pretenduojantis teikti Fondo lėšoms gauti pateiktų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas, negali būti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbuotoju.

Dokumentų pateikimo tvarka ir terminai
Asmuo, pageidaujantis teikti Fondo lėšoms gauti pateiktų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas, tiesiogiai arba elektroniniu būdu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, arba naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, el. p. info@kksd.lt) pateikia žemiau nurodytus dokumentus (žemiau nurodyti dokumentai laikomi pateiktais laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data, dokumentų įteikimo pasiuntiniui ar elektroniniu būdu pateiktų dokumentų pateikimo data yra ne vėlesnė, nei galima paskutinė dokumentų pateikimo diena):
1. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
2. laisvos formos aprašymą apie turimą darbo (profesinės veiklos) patirtį Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnyje nustatytoje Fondo lėšomis remiamoje veiklos srityje, į kurią pateiktų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas numato teikti.

Asmuo, pretenduojantis teikti Fondo lėšoms gauti pateiktų projektų ekspertinio vertinimo paslaugas, nurodytus dokumentus gali teikti nuo 2016 m lapkričio 10 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. įskaitytinai.

Išsamesnę informaciją galite rasti čia.
  

Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas pasiteiravimui (8-5) 233 59 38, audrone.karaciejute@kksd.lt