Skelbimas dėl dalininko teisių pardavimo

Data

2018 09 22

Įvertinimas
0
827_313dfce9ef1204ed928b27cdefd47f1b.jpg

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias viešosios įstaigos Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centro (įstaigos kodas – 171115415, buveinės adresas – Prienų r. sav., Pociūnų k., Sklandytojų g. 7) (toliau – įstaiga) dalininko teises viešo aukciono būdu.

Įstaigos veiklos tikslai: rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus – sklandytojus, sugebančius deramai atstovauti Lietuvą Aviacijos sporto pasaulio žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose; organizuoti nepertraukiamą Lietuvos sklandymo rinktinės narių meistriškumo ugdymo procesą šiuolaikinių sklandymo sporto reikalavimų pagrindu; ruošti Lietuvos sklandymo rinktines narius dalyvavimui tarptautinėse varžybose; organizuoti Lietuvos ir pasaulio sklandymo rekordų gerinimą; ruošti trenerius - instruktorius; ruošti teisėjus; planuoti ir vykdyti treniruočių skraidymus; vykdyti talentingų, jaunų sklandytojų paiešką.

Su įstaigos veiklos ataskaita ir praėjusio ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkiniu galite susipažinti nuvykę aukščiau nurodytu įstaigos buveinės adresu.   

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 1738,00 eurai, dalininkų skaičius – 4. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 1 euras. Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 euras.

Aukciono vykdytojas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 418 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centro dalininko teisių pardavimo“ įgaliotas sudaryti dalininko teisių pirkimo – pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Edgaras Abušovas, mob. 8 694 13 775, el. p. edgaras.abusovas@kksd.lt

Aukciono dalyvių registravimas vykdomas 2018 m. spalio 8 d. nuo 9.00 iki 9.30 val. Registruojantis aukciono dalyviu, fizinis asmuo turi nurodyti vardą, pavardę bei pateikti dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, juridinis asmuo turi nurodyti pavadinimą, kodą bei buveinės adresą. Atstovaujantis fizinį ar juridinį asmenį asmuo taip pat privalo pateikti įgaliojimą dalyvauti aukcione fizinio ar juridinio asmens vardu.

Aukciono vieta – Žemaitės g. 6, Vilnius, mažojoje VIP salėje, esančioje pirmame pastato aukšte. Aukciono pradžios data – 2018 m. spalio 8 d., laikas – 9 val. 30 min.

Sąlygos žiūrovams stebėti aukcioną nesudaromos.

 

- 2018-06-26 generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-524 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo“