Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas „Erasmus + 2018“

Data

2017 10 26

Įvertinimas
0
Erasmus+_logo.png

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas „Erasmus + 2018“.

2018 metams numatyta skirti 200 mln. Eurų.

Daugiau informacijos programų vadove, kuris padės jums rasti reikiamus dokumentus ir paruošti programas.

Erasmus + kvietimas teikti paraiškas 2018 m.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC
Internetinis programos vadovas:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_lt 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_en?term_node_tid_depth=133&field_howapply_ind_org_value=All