Šalys pritarė Maskvos memorandumui

Data

2002 12 12

Įvertinimas
0

Maskvoje baigėsi V tarptautinė tarpvyriausybinės konsultacinės antidopingo grupės konferencija, kurią organizavo Rusijos Federacijos sporto ir turizmo komitetas. Konferencijoje dalyvavo 53 šalių atstovai iš viso pasaulio. Lietuvai atstovavo Kūno kultūros ir sporto departamento vyriausioji specialistė - gydytoja antidopingo programai Rima Berlovienė.
Konferencijoje buvo pritarta Maskvos memorandumui dėl bendrų kovos prieš dopingą principų. Konferencijoje dalyvavę kai kurių valstybių sporto ministrai, turėję savo Vyriausybių įgaliojimus, memorandumą pasirašė iš karto, pvz., Rusija, Australija, Ukraina ir kt. Kitos valstybės, tarp jų ir Lietuva, tai padarys artimiausiu metu vidaus tvarka.
Memorandume skelbiama bendra visų pasaulio valstybių vyriausybių ir valstybinių sporto organizacijų politika remiant Tarptautinės antidopingo agentūros (WADA) veiklą, kalbama apie vyriausybių ir valstybinių sporto organizacijų bendradarbiavimą kovojant prieš dopingą. Konferencijoje patvirtinta formulė, pagal kurią bus renkami atstovai į WADA, t.y Amerikos ir Azijos žemynams atstovaus po 4 asmenis, Afrikai - 3, Europai - 5, Okeanijai - 2.
Pasaulio valstybės memorandumu įsipareigojo kasmet mokėti į WADA biudžetą mokesčius, kurie apskaičiuojami pagal tam tikrą formulę. Afrikos žemyno mokesčiai sudarys 0,5 proc. viso WADA biudžeto, Amerikos - 29 proc., Azijos - 20,46 proc., Europos - 47,5 proc. ir Okeanijos - 2,54 proc. Europos šalims mokesčių dalis apskaičiuota atsižvelgiant į narystę Europos Sąjungoje ir Europos Taryboje, taip pat šalies gyventojų skaičių, bendrąjį vidaus produktą bei sportininkų, dalyvaujančių olimpinėse žaidynėse, skaičių. Pagal tai Lietuvai kasmet reikės sumokėti 0,16 proc. Europai skirtų mokesčių