Pristatytas 2005 m. šalies sporto biudžetas

Data

2005 02 18

Įvertinimas
0

Vasario 17 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko spaudos konferencija 2005 m. sporto biudžetui aptarti.
Šių metų šalies sporto biudžetą sudaro 44 mln. 305 tūkst. Lt, įskaitant ir iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo gaunamas lėšas, – 15 mln. 505 tūkst. Lt. Kaip žinoma, pusė šio Fondo sumos – 7 mln. 752 tūkst. Lt –  yra skiriama kultūrai remti. Taigi atmetus dalį, tenkančiai kultūrai, kūno kultūrai ir sportui finansuoti 2005 m. iš viso bus skirta 36,8 mln. litų, t. y. beveik 6 mln. Lt daugiau nei praėjusiais metais. Kūno kultūros ir sporto plėtrai iš biudžeto bus skirta 23,84 mln. Lt. Iš jų daugiausia atiteks sporto bazių statybai ir renovacijai – 10,32 mln. Lt. !"!Sporto visiems" ir jaunimo programoms numatyta 1,08 mln. Lt, sporto šakų programoms – 8,3 mln. Lt, sportininkų ir trenerių materialiniam skatinimui – 1,69 mln., kitoms – 2,44 mln. Lt.Atskira eilute finansuojamas didelio meistriškumo sportininkų rengimas, kuriam šiais metais numatyta 4 mln. litų. Specialiajai kūno kultūros ir sporto programai skirta 330 tūkst. Lt, dar 630 tūkst. Lt skirta neįgaliųjų sporto renginiams organizuoti. Beje, pastarosios programos finansavimas, palyginti su 2004-aisiais, išaugo beveik dvigubai. Sporto federacijoms numatytoms lėšoms paskirstyti, buvo sudaryta komisija, į kurios sudėtį įėjo įvairių visuomeninių sporto organizacijų atstovai, o jai pirmininkavo Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinis sekretorius Eugenijus Burokas. Iš sumos, skirtos sporto šakoms finansuoti, dalis lėšų skirta Lietuvos jaunimo žaidynėms bei bendroms programoms finansuoti. Taigi sporto šakų federacijoms  buvo paskirstyti 6 mln. 566 tūkst. Lt. Anot komisijos pirmininko E.Buroko, šiais metais finansavimas federacijoms padidėjo 2,4 proc., tačiau tai dar neleidžia patenkinti federacijų poreikio. O šis poreikis, KKSD gen. direktoriaus Vyto Nėniaus teigimu, siekia net 54 mln. Lt. Komisijos narių nuomone, kriterijai, kuriais vadovautasi skirstant lėšas federacijoms du olimpinius ciklus, paseno ir juos reikia tobulinti. !"!2005 m. balandžio mėn. vyks IV Lietuvos sporto kongresas. Šiuo metu yra sudarytos darbo grupės, kurios dirba ir rengia medžiagą. Tarp jų yra ir komisija, kuri nagrinėja sporto finansavimo strategiją. Kongresas galėtų būti kaip tik ta vieta, kur aptartume naujus sporto finansavimo kriterijus, o jais vadovautis imtume jau nuo 2006 m.”, –  sakė šalies sporto vadovas.  Kultūros ir sporto rėmimo fondui buvo pateiktos 344 paraiškas, iš jų 187 buvo patenkintos. Daugiausia Fondo lėšų – 2 mln. 998 600 Lt – skirta sporto bazių statybai ir renovacijai, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. !"!Mes matome, kad, skirdami dalį lėšų savivaldybių sporto bazėms renovuoti, paskatiname aktyviau į tjs investuoti ir pačias savivaldybes", – sakė KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas. Tarptautinių, kompleksinių ir kitų sporto renginių organizavimui ir dalyvavimui juose šiais metais iš Fondo skirta 1 mln. 026 tūks. Lt.