Pranešimas dėl biudžetinės įstaigos Sportininkų rengimo centro Druskininkuose likvidavimo

Data

2018 12 21

Įvertinimas
2
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.112 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1202 „Dėl biudžetinės įstaigos Sportininkų rengimo centro Druskininkuose veiklos nutraukimo“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1611 „Dėl biudžetinės įstaigos Sportininkų rengimo centro Druskininkuose likvidavimo“ nutarta likviduoti Sportininkų rengimo centrą Druskininkuose ir nutraukti jo veiklą 2019 m. kovo 29 d.

Likviduojamo juridinio asmens:

Pavadinimas – Sportininkų rengimo centras Druskininkuose;

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

Buveinė – Druskininkai, M. K. Čiurlionio g. 115A;

Kodas – 302302363;

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras;

Likvidatorius Julius Matulevičius, mob. +370 698 87636, el. p. julius.src@gmail.com.

Likvidatoriaus įgaliojimų pradžia – 2018 m. gruodžio 20 d., įgaliojimų pabaiga – pateikus Juridinių asmenų registrui likviduojamos biudžetinės įstaigos likvidavimo aktą ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus likviduojamai biudžetinei įstaigai išregistruoti.