Pradėta rengtis VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

Data

2008 12 09

Įvertinimas
0
2008-12-09  Pradėta rengtis VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynėms.jpg

Gruodžio 9 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo grupės pirmasis posėdis, kuriam pirmininkavo KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas.  Darbo grupė patvirtino žaidynių nuostatus, direktoratą ir pasirengimo žaidynėms darbo planą.
Lietuvos spoto federacijų sąjungos generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė darbo grupės nariams žaidynių nuostatų projektą. Siūloma žaidynes vykdyti dviem etapais: pirmąjį etapą  organizuotų sporto šakų federacijos kartu su savivaldybių sporto skyriais iki birželio 15 d., antrasis etapas būtų finalinis ir vyktų 2009 m. birželio 25–28 d. Vilniuje. Žaidynių atidarymą numatoma  surengti kitų metų birželio 27 d. Vilniaus Kalnų parke. Žaidynėse gali dalyvauti įvairaus amžiaus lietuviai neprofesionalūs sportininkai. Į žaidynių programą įtraukta 24 sporto šakų varžybos.
Kaip sakė KKSD Kūno kultūros skyriaus vedėja M. Laurutėnaitė, VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynėse tikimasi sulaukti daugiau užsienio lietuvių nei paskutinį kartą, prieš ketverius metus, surengtose žaidynėse – užsienio lietuvius atvykti į Lietuvą tomis dienomis vilioja ne tik pasaulio lietuvių sporto žaidynės, bet ir Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo bei „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” renginiai. Priminsime, kad VII pasaulio žaidynėse dalyvavo apie puspenkto šimto užsienio lietuvių iš 18 valstybių. Pirminės paraiškos dalyvauti VIII pasaulio žaidynėse priimamos iki 2009 m. kovo 15 d.

VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, kuris, beje, buvo II pasaulio lietuvių žaidynių, vykusių 1983 m. JAV, organizacinio komiteto pirmininkas. VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių tikslas − tęsti tautinio bendravimo, jaunosios lietuvių kartos lietuvybės išsaugojimo tradiciją ir kartu paminėti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.