Patvirtinta rentų mokėjimo tvarka

Data

2008 12 18

Įvertinimas
0

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino  rentų buvusiems sportininkams, kaip numatyta Kūno kultūros ir sporto įstatyme, mokėjimo sąlygas ir tvarkos aprašą. Šis Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 dieną.

Vyriausybės nutarimą ir rentų mokėjimo tvarkos aprašą rasite www.kksd.lt/Teisinė informacija/Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai