Paskelbtas „Erasmus +“ programos kvietimas teikti paraiškas 2019 metams

Data

2018 10 26

Įvertinimas
0
Erasmus+_logo.png

Vakar Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Erasmus +“ programai 2019 metams. Iš numatomo 3 mlrd. eurų biudžeto kitiems metams, 30 mln. eurų skirta specialiems Europos universitetams. Tai nauja iniciatyva, kurią praėjusių metų lapkričio mėnesį Geteborgo socialiniame aukščiausio lygio susitikime patvirtino Europos Sąjungos lyderiai, taip pat tai dalis pastangų, siekiant sukurti Europos švietimo erdvę iki 2025 metų.

Visos viešosios arba privačios įstaigos, veikiančios švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse, turi teisę kreiptis dėl finansavimo būtent naudojantis „Erasmus +“ programos kvietimu.  Taip pat, teikti paraiškas gali ir jaunimo grupės, kurios, nors ir nėra jaunimo organizacijos, aktyviai veikia jaunimo veikloje.

Pagal 2019 metų kvietimą teikti paraiškas Komisija pradės bandomąją programą, pagal kurią bus remiamos šešios Europos universitetų sąjungos, kurių kiekviena sudaryta iš mažiausiai trijų aukštojo mokslo įstaigų iš trijų šalių , siekiant skatinti kompetenciją ir didinti Europos aukštojo mokslo institucijų konkurencingumą.

Kartu su kvietimu teikti paraiškas Komisija paskelbė ir „Erasmus +“ programos gidą visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, kuriame pateikiama išsami informacija apie visas studentų, personalo, stažuotojų, mokytojų galimybes naudojantis šia programa.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en