Pakartotinis pranešimas dėl biudžetinės įstaigos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimo

Data

2019 08 05

Įvertinimas
1
KKSD_logo_mazesnis.jpg

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.112 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 495 nutarė likviduoti Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir nutraukti jo veiklą nuo 2019 m. spalio 1 d.

Likviduojamo juridinio asmens:
Pavadinimas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
Buveinė – Vilnius, Žemaitės g. 6;
Kodas – 188620621;
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras;

Likvidacinė komisija:
Vytautas Vainys – Komisijos pirmininkas
Marytė Šeštokienė – Komisijos pirmininko pavaduotoja
Genovaitė Daujotienė
Vieslav Januškevič
Gžegož Miloševič
Ilona Šimkūnaitė
Linas Tubelis

Įgaliojimų pradžia – 2019 m. gegužės 28 d., įgaliojimų pabaiga – pateikus Juridinių asmenų registrui likviduojamos biudžetinės įstaigos likvidavimo aktą ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, reikalingus likviduojamai biudžetinei įstaigai išregistruoti.