Nauja knyga sporto visuomenei

Data

2002 12 05

Įvertinimas
0

Gruodžio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamente sporto visuomenei buvo pristatyta nauja knyga - Stanislovo Stonkaus "Sporto terminų žodynas".Tai jau antras papildytas tokio pobūdžio leidinys. Rengtas net šešerius metus šis aiškinamasis enciklopedinio pobūdžio žodynas už savo pirmtaką turtingesnis maždaug 1000 žodžių.
Aiškinamasis enciklopedinis sporto terminų žodynas - tai bandymas kiek įmanoma susisteminti sporto terminus, sąvokas, reiškinius, faktus. "Dažnai pastebiu, kad sporto specialistai, žurnalistai ir kiti vartoja terminus netiksliai, painioja jų reikšmes, pavyzdžiui, neskiriamos žodžių "varžybos" ir "rungtynės" reikšmės", - pristatydamas knygą kalbėjo S. Stonkus.
Sporto specialistai "Sporto terminų žodyne" galės rasti įdomių žinių apie kūno kultūros ir sporto raidą nuo antikos iki mūsų dienų, taip pat apie šiuolaikinio olimpinio sąjūdžio bruožus ir plėtotę. Sudėta daug straipsnių apie svarbius praeityje ir dabar sporto įvykus ir faktus, jų tęstinumą, perimamumą. Daug vietos skirta seniausioms ir svarbiausioms sporto organizacijoms, reikšmingiausioms sporto varžyboms, apdovanojimams, įžymiems sporto veikėjams ir sportininkams. Atskirais straipsniais yra aiškinama apie 6500 terminų.
"Sporto terminų žodynas" turėtų būti visų mūsų stalo knyga", - dėkodamas autoriui už šią naują, dar kvepiančią spaustuvės dažais knygą ir kreipdamasis į sporto visuomenę sakė KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas.
Iš daugelio lūpų skambėjo padėkos žodžiai S. Stonkui ir visi susirinkusieji sutartinai linkėjo jam ir ateity neišsenkamos energijos, kad jos užtektų dar ne vienai knygai parašyti.