Miestų ir rajonų savivaldybių sporto padalinių dėmesiui, dėl sporto statistikos

Data

2010 12 22

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renka statistinių ataskaitų formas už 2010 m. Prašome iki 2011 m. sausio 15 d. pateikti užpildytas 2010 m. kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitas. 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-12-20 raštas Nr. S-1394. (Pdf 271 KB)

2010 m. Sporto mokymo įstaigų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SMĮ-2. (Xls. 146 KB)

2010 m. Sporto mokymo įstaigų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SMĮ-1. (Xls. 143 KB)

2010 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SK-1. (Doc. 153 KB)

2010 m. Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1. (Xls. 144 KB)