Miestų ir rajonų savivaldybių sporto padalinių dėmesiui, dėl sporto statistikos

Data

2011 12 27

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renka statistinių ataskaitų formas už 2011 m. Prašome iki 2012 m. sausio 23 d. pateikti užpildytas 2011 m. kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitas.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-27 raštas Nr. S-1328. (Pdf 271 KB)
2011 m. Sporto mokymo įstaigų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SMĮ-2. (Xls. 146 KB)
2011 m. Sporto mokymo įstaigų metinės suvestinės ataskaitos forma Nr. SMĮ-1. (Xls. 143 KB)
2011 m. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos forma Nr. SK-1. (Doc. 175 KB)
2011 m. Kūno kultūros ir sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-1. (Xls. 144 KB)
2011 m. Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos ataskaitos forma Nr. SF-1. (Doc. 82 KB)