Metų pabaigoje – jų apžvalga ir naujųjų įžvalgos

Data

2006 12 22

Įvertinimas
0

Gruodžio 22 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Kūno kultūros ir sporto komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys.

Paskutiniame šiais metais Komisijos posėdyje KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas Komisijos narius, atstovaujančius įvairioms valstybinėms institucijoms ir pagrindinėms sporto organizacijoms, informavo apie svarbiausius 2006 m. KKSD veiklos momentus  ir pristatė 2007 m. KKSD strategines veiklos kryptis. Kaip sakė KKSD vadovas, šiais metais daug dėmesio buvo skirta masiniam gyventojų sportui. Įvairių amžiaus grupių žmonių fiziniam aktyvumui dėmesys kitais metais taip pat augs, ir ypač kalbant apie jaunimą. Lietuvos Respublikos Seimui ketinama pateikti tarpžinybinę jaunimo fizinio aktyvumo, sveikatingumo ir užimtumo programą, už kurios vykdymą būtų atsakingas KKSD ir kitos valstybinės institucijos.

Kalbėdamas apie didelio meistriškumo sportą, A.Raslanas akcentavo sportinės pamainos ugdymą. 2006 m. buvo surengta IV Lietuvos tautinė olimpiada, kurioje dalyvavo 19–25 metų sportininkai. �IV Lietuvos tautinė olimpiada buvo paskutinė ir šių varžybų tradiciją baigėme. Tačiau varžybas 19–25 metų sportininkams ateityje tikrai rengsime, nes jų šio amžiaus sportininkams labai trūksta ir jos leidžia apžiūrėti turimą rezervą", – sakė A.Raslanas. Rūpinantis sportine pamaina ir talentingų sportininkų išsaugojimu, 2006 m. pradėta įgyvendinti programa �Londonas 2012", sukurta ir pradėta įgyvendinti talentų išsaugojimo programa, keliuose miestuose įkurtos sporto klasės. 2007-aisiais, priešolimpiniais metais, pagrindinis uždavinys bus iškovoti kelialapius į olimpinį Pekiną: �Lietuvos tikslas – turėti ne mažesnę olimpinę rinktinę nei ankstesniais metai, t. y. 40–50 individualiųjų sporto šakų atstovų ir krepšinio komandą. Aišku, būtų idealu, kad į Pekiną važiuotų ir vyrų, ir moterų krepšinio komandos." Prisimindamas metų pradžioje vykusias žiemos olimpines žaidynes, A.Raslanas sakė, jog kalbos apie didesnį dėmesį žiemai neliko vien kalbomis – finansavimas žiemos sporto šakoms dvigubėja.

Sporto vadovas pažymėjo, jog sporto bazių renovacijos ir statybos reikalai vis sparčiau juda į priekį. Šiais metais užbaigta universali salė �Sportima". O patvirtinus KKSD parengtą Lietuvos sporto objektų plėtros 2006–2013 m. programą, bus lūžis šioje veiklos srityje, nes pagal ją sporto bazių statyba ir renovacija vyktų kryptingai ir organizuotai. Šios programos projektą ir pagrindinius principus Komisijos narimas pakomentavo KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kačkanas. Programoje numatyti 5 prioritetai: 1) nacionalinės svarbos sporto ir poilsio centrai, 2) specializuoti sporto centrai (lengvosios atletikos maniežai, ledo arenos, sporto salės, baseinai, nacionalinių rinktinių rengimo bazės ir pan.), 3) regioniniai kompleksiniai sporto ir sveikatos centrai, 4) rajoniniai sporto ir sveikatingumo kompleksai, 5) mokymo įstaigų sporto bazių statyba ir modernizavimas. Kalbėdamas apie regioninius ir rajoninius sporto centrus, M.Kačkanas pabrėžė, kad be aikštynų, sporto salių, į juos įeitų ir baseinai. �Kitais metais mes planuojame parengti tipinį tokių centrų projektą", – sakė KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas. Komisija pateiktam projektui pritarė. Šis projektas bus teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 

Komisija taip pat patvirtino preliminarų 2007 m. tarptautinių sporto renginių Lietuvoje kalendorių. Pagal jį 2007 m. Lietuvoje turėtų vykti 12 tarptautinių sporto renginių. Tačiau ir komisijos pirmininkas, ir KKSD, ir LTOK vadovai akcentavo, jog sporto šakų federacijos turi jausti didesnę atsakomybę kviesdamos tarptautinius čempionatus į Lietuvą, o ydinga praktika, kai federacijos prisiima įsipareigojimus juos vykdyti be KKSD žinios, turi būti išgyvendinta. Be to, akcentuota, jog Lietuvai reikia ne bet kokių čempionatų, o tokių, kurie būtų patrauklūs žiūrovams, skatintų turizmą, būtų pelningi. 

Kaip žinoma, šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime yra užregistruotas Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymas, o įstatymo projektą peržiūrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė rengia išvadas. Priėmus šį įstatymą, reikės priimti kai kurių poįstatyminių aktų, jų apžvalgą padarė KKSD Teisės ir personalo skyriaus vedėja Kornelija Tiesnesytė.