Lietuvos statistikos departamentas paskelbė 2017 m. sporto ekonominius rodiklius

Data

2018 12 14

Įvertinimas
0
2018-12-14_statistika_ekonominiai_rodikliai.jpg

Sporto sektoriuje sukurta nominali pridėtinė vertė 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 15 proc. ir sudarė 304 mln. EUR, arba 0,8 proc. šalies bendrosios pridėtinės vertės, remdamasis negalutiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Daugiausia įtakos šiam pokyčiui turėjo padidėjusi sportinių transporto priemonių ir įrangos gamybos, sportinė ir sporto organizacijų veiklų pridėtinė vertė.

Sporto sektoriaus produkcija 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 14,2 proc. ir sudarė 514,9 mln. EUR to meto kainomis.
            
Pagrindiniai sporto ekonominiai rodikliai

Didžiausia sporto sektoriaus pridėtinės vertės dalis buvo sukurta švietimo (36,9 proc.), mažmeninės ir didmeninės prekybos (16,7 proc.), transporto priemonių ir įrangos gamybos (9,9 proc.) bei sportinės ir sporto organizacijų (11,6 proc.) veiklose.

1 pav. Sporto sektoriaus pridėtinės vertės struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2017* m.

Sporto sektoriuje 2017 m. dirbo 20,2 tūkst. asmenų, arba 1,5 proc. visų šalies užimtų gyventojų, palyginti su 2016 m., užimtųjų skaičius padidėjo 1,9 proc. Didžiausia užimtųjų dalis buvo sutelkta švietimo (45,5 proc.) bei sportinės ir sporto organizacijų (26,2 proc.) veiklose.


2 pav. Sporto sektoriuje užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis 2017* m.

___________________________
* Išankstiniai duomenys

Remdamasis išsamesniais duomenimis, Lietuvos statistikos departamentas patikslino 2015 ir 2016 m. sporto ekonominius rodiklius.


Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.