Lietuvos olimpinės akademijos 20-metis

Data

2009 11 20

Įvertinimas
0
2009-11-20  Lietuvos olimpinės akademijos 20-metis.jpg

Lapkričio 20 d. Vilniaus  viešbutyje „Karolina“ vyko Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) suvažiavimas, skirtas LOA veiklos 20-mečiui ir žurnalo „Sporto mokslas“ 15-kos metų sukaktims paminėti. Iškilmėse dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus, Kūno kultūros ir sporto departamento generalino direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas, Ritas Vaiginas, LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, olimpinių akademijų vadovai iš Čekijos, Latvijos, Baltarusijos, kiti svečiai.

Jie pasakė sveikinimo kalbas ir apdovanojo Lietuvos olimpinę akademiją bei jos prezidentą profesorių Povilą Karobį atminimo dovanomis, medaliais, prizais bei diplomais. Taip pat R.Vaiginas, A.Poviliūnas ir P.Karoblis įteikė padėkas labiausiai Akademijai ir „Sporto mokslo“ žurnalui nusipelniusiems žmonėms.

Lietuvos olimpinės akademijos akademiku buvo inauguruotas Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius profesorius Algirdas Gaižutis. Gavęs regalijas, išklausęs sveikinimo kalbas, naujasis LOA akademikas perskaitė įdomų pranešimą.

Antroje suvažiavimo dalyje P.Karoblis perskaitė ataskaitinį pranešimą, vyko diskusijos, buvo įteikti pažymėjimai naujiems Lietuvos olimpinės akademijos nariams.