Lėšų skirstymo principai nesikeis iki Kongreso

Data

2004 12 22

Įvertinimas
0

Kūno kultūros ir sporto departamente gruodžio 22 d. įvyko pasitarimas su sporto šakų federacijų, asociacijų, sąjungų atstovais dėl sporto programų ir jų finansavimo kriterijų 2005-aisiais.
Tokį susirinkimą paskatino dalies sporto šakų federacijų nepasitenkinimas lėšų paskirstymu. Iki šiol federacijoms skiriamos biudžeto lėšos, t.y. 7 mln. Lt, skirstė iš įvairių sporto organizacijų atstovų sudaryta komisija vadovaudamasi III Lietuvos sporto kongrese patvirtintomis proporcijomis ir tam tikrais kriterijais. Daugumos sporto federacijų atstovai sutiko, kad, skirstant 2005 m. biudžetą, reikia vadovautis tais pačiais kriterijais kaip iki šiol. Esanti lėšų skirstymo sistema iš esmės yra gera, tik ją reikia tobulinti, keisti kai kuriuos kriterijus. Kaip tobulinti – tai darbas, kuris turi būti atliktas iki IV Lietuvos sporto kongreso, vyksiančio kitų metų balandžio 29 d., ir jame patobulintus kriterijus patvirtinti.              

Keletas konkrečių pasiūlymų, kaip keisti lėšų skirstymo kriterijus,  nuskambėjo salėje ir per pasitarimą. Pvz., vienas iš jų – kiekvienai federacijai, nepriklausomai nuo tos sporto šakos sportininkų laimėjimų, skirti bazinę dotaciją, kuri galėtų būti 2 ar 3 tūkstančiai litų. Tai būtų  atsparos taškas tolesnei federacijos veiklai – ieškant rėmėjų ir siekiant laimėjimų. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad kai kurių sporto šakų atstovų, pvz., galiūno Žydrūno Savicko, Klaipėdos sportinių šokių ansamblio "Žuvėdra", pergalės ypač garsina Lietuvą, todėl į tai irgi turi būti atsižvelgiama skirstant lėšas. Tokiems išskirtiniams atvejams lėšos galėtų būti skiriamos atskirai iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo. Viena aišku, kad nors sporto biudžetas jau kelinti metai po truputį auga ir 2005-aisiais jis sieks per 45 mln. Lt, patenkinti visiems federacijų norams biudžeto lėšų vis tiek neužteks. Beje, federacijų skaičius šalyje irgi didėja ir šiais metais jų įregistruotų jau buvo 104. Todėl, kaip  akcentavo KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Algirdas Raslanas, federacijos turi aktyviau ieškoti kitų finansavimo šaltinių, stiprinti  bendradarbiavimą su savivaldybėmis.