Laikas apibendrinti metų darbo rezultatus

Data

2002 10 23

Įvertinimas
0

Spalio 23 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvykusiame Lietuvos sporto strateginių klausimų ekspertų komisijos posėdyje buvo svarstyta net 10 klausimų.
Darbą Komisija pradėjo aptardama KKSD inicijuoto Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Jį pristatė KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Evaldas Skyrius. Šios įstatymo pataisos lapkričio mėn. bus pateiktos svarstyti Kūno kultūros ir sporto komisijai.
Strateginė komisija diskutavo dėl Kūno kultūros ir sporto specialisto licencijos įgijimo tvarkos projekto. Iki 2001 m. sausio 1 d. Lietuvoje dirbantys 733 treneriai ir kt. sporto darbuotojai neturėjo specialiojo išsilavinimo. Pagal KKSD patvirtintą programą iki 2002 m. liepos 1 d. specialius kursus baigė 115 klausytojų. KKSD parengtame Kūno kultūros ir sporto specialisto licencijos įgijimo tvarkos projekte numatytos sąlygos, kurias įvykdžius galima įgyti licenciją ir tik tuomet dirbti trenerio darbą.
Su 2002 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių rezultatais Strateginės komisijos narius supažindino Žaidynių sekretorius Petras Santackas. Žaidynėse dalyvavo 59 šalies miestų, rajonų, savivaldybių sportininkai, iš viso - per 31 tūkst. Išsami Žaidynių analizė bus parengta lapkričio mėn.
Lietuvos olimpinio sporto centro gen. direktorius Arvydas Gražiūnas informavo, kaip Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkams sekėsi 2002 m. dalyvauti tarptautinėse varžybose. Šiais metais lietuviai pasaulio ir Europos čempionatų olimpinėse rungtyse iškovojo 5, o neolimpinėse - 12 medalių, pasaulio čempionatuose 4-8 vietas užėmė 7 sportininkai, Europos čempionatuose 4-6 vietas užėmė 5 sportininkai. Pasaulio ir Europos čempionatuose planuotus rezultatus pasiekė 16 olimpinės rinktinės narių, tiek pat sportininkų planuotų rezultatų neįvykdė, vienas sportininkas, sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas, dar tik rengiasi lapkričio mėnesį vyksiančiam pasaulio čempionatui. A.Gražiūnas patikino, jog daroma viskas, kad būtų tinkamai pasirengta Atėnų olimpinėms žaidynėms. Šiuo metu su treneriais yra aptariamos programos, pagal kurias bus toliau rengiami sportininkai.
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas ir "Atėnai-2004" programos vadovas Algirdas Raslanas supažindino su 2003 m. Lietuvos olimpinės rinktinės narių atrankos kriterijais. Bus siekiama, kad Lietuvos delegacijoje būtų 10-12 sportininkų, potencialiai galėsiančių kovoti dėl medalių. Taip pat jau pradėtas sudarinėti sportininkų, kurie galėtų dalyvauti Pekino olimpinėse žaidynėse, sąrašas.
Jau žinoma, kad 2003 m. Lietuvoje vyks Europos karšto oro balionų čempionatas, Europos jaunių bokso čempionatas, pasaulio taurės vidurio Europos lygos konkūrų varžybos, pasaulio triatlono čempionatas, pasaulio jaunių iki 16 m. Lotynų Amerikos šokių čempionatas. Dar dėl dviejų - Europos jaunių U-16 čempionato merginų A diviziono žolės riedulio bei Europos automobilių kroso čempionatų - galutinai neaišku. Be to, Lietuvoje kitąmet vyks dar keli tarptautiniai kompleksiniai renginiai. Apie šių čempionatų vykdymo sąlygas bus kalbama su atitinkamų federacijų vadovais.
Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja Milda Laurutėnaitė Komisijai pristatė Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektą, orientuotą į pagalbą vaikui ir jo šeimai, vaikų užimtumo plėtojimo galimybės ir kt. Šis projektas bus pateiktas svarstyti Kūno kultūros ir sporto komisijai.
Strateginė komisija buvo supažindinta su 2003 m. finansavimo projektu bei valstybės ilgalaikės raidos strategija.